...

Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit en de oorsprong van macronutriënten zijn belangrijk bij de pathogenese van hart- en vaataandoeningen. Volgens een Chinese studie kan ook het tijdstip waarop die macronutriënten worden gegeten, invloed hebben op het hart- en vaatstelsel.Een groep van de Harbin Universiteit heeft de gegevens doorgenomen van 27 911 Amerikaanse volwassenen die hadden deelgenomen aan de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), een grote populatiestudie die tussen 2003 en 2016 in de Verenigde Staten is uitgevoerd en die o.m. informatie over de voeding heeft verzameld tijdens gesprekken met de deelnemers op twee niet-consecutieve dagen. De vorsers hebben de correlatie geanalyseerd tussen de consumptie van verschillende vetten, koolhydraten en eiwitten bij het ontbijt en het avondmaal en de incidentie van hart- en vaataandoeningen.Het cardiovasculaire risico bleek 10% lager te zijn bij de mensen die 's avonds vooral plantaardige koolhydraten en eiwitten van goede kwaliteit aten, dan bij de mensen die dierlijke koolhydraten en eiwitten van slechte kwaliteit aten.Na correctie voor een rist covariabelen correleerde een hoge consumptie van koolhydraten van slechte kwaliteit bij het avondmaal ook met een hoger risico op angina pectoris (+ 63%) en myocardinfarct (+ 47%) in vergelijking met een lage consumptie. Eenzelfde tendens wat dierlijke eiwitten betreft: hoger risico op coronair hartlijden (+ 44%) en angina pectoris (+ 44%). Onverzadigde vetzuren daarentegen hadden een beschermend effect, vooral wat het risico op CVA betreft (- 24%)."De timing van de maaltijden en de kwaliteit van het voedsel zijn belangrijk als we het risico op hartlijden willen verlagen", commentarieert Ying Li, een van de auteurs. "We hebben vastgesteld dat mensen die 's avonds een maaltijd op basis van planten met meer hele koolhydraten en onverzadigde vetten eten, een lager cardiovasculair risico lopen. Vlees en geraffineerde koolhydraten bij het ontbijt eten in plaats van bij het avondmaal correleerde met een lager risico." (referentie: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 26 mei 2021)