...

McLaughlin et coll. van Harvard hebben de gegevens doorgenomen van een grote studie uitgevoerd bij kinderen van 3 tot 11 jaar. Ze hebben hun aandacht toegespitst op 147 kinderen van ongeveer 10 en 11 jaar, van wie er 40 slaag hadden gekregen. Kinderen die zwaarder geweld hadden ondergaan, werden uit de studie uitgesloten.Bij alle kinderen werd een MRI uitgevoerd terwijl ze naar een scherm keken met beelden van acteurs die een "schrikwekkend" of een neutraal gezicht trokken. De activiteit van de hersenen van het kind in reactie op de verschillende beelden werd geregistreerd en de beelden werden dan geanalyseerd om na te gaan of er een verschil in hersenactiviteit was tussen kinderen die slaag hadden gekregen, en kinderen die er geen hadden gekregen."Een schrikbarende gelaatsexpressie activeerde meerdere zones in de hersenen meer dan een neutrale expressie. Bij vergelijking met de kinderen die nooit slaag hadden gekregen, werd bij de kinderen die slaag hadden gekregen, in meerdere zones van de prefrontale cortex, het beslissings- en planningcentrum van de hersenen, een hogere activiteit waargenomen bij het tonen van een schrikbarend gezicht dan bij het tonen van een neutraal gezicht", schrijven de vorsers. "Er werden geen verschillen in de zones van de hersenen die werden geactiveerd bij het zien van een schrikbarend gezicht versus een neutraal gezicht, waargenomen tussen kinderen die waren mishandeld, en kinderen die slaag hadden gekregen."Net zoals eerdere studies daaromtrent toont deze studie aan dat lijfstraf negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van de kinderen en het risico op gedragsstoornissen, angst en depressie verhogen. De resultaten van die studie liggen in de lijn van die van een soortgelijk onderzoek uitgevoerd bij kinderen die het slachtoffer waren geweest van zwaar geweld. "Veiligheidshalve zouden ouders en beleidsmensen een inspanning moeten leveren om de prevalentie van lijfstraffen te verlagen", verklaarde Jorge Cuartas.De auteurs voegen eraan toe dat hun studie een eerste stap is naar een verder doorgedreven interdisciplinaire analyse van de mogelijke effecten van lijfstraffen op de ontwikkeling van de hersenen van de kinderen. (referentie : Child Development, 9 april 2021, doi : 10.1111/cdev.13565)