...

Aanvankelijk werd aangenomen dat het sars-CoV-2 zich enkel verspreidt via de grotere druppeltjes, die bij het niezen en het hoesten worden uitgestoten, en niet via de lucht die iedereen in- en uitademt. Inmiddels werden almaar meer studies gepubliceerd waarin viruspartikels werden aangetoond in microdruppeltjes in suspensie in de lucht die bij het spreken worden uitgestoten. Experts in respiratoire virussen zijn dan ook de mening toegedaan dat de initiële hypothese moet worden herzien. Dat wordt geïllustreerd door de onderstaande casus.Op 19 januari zijn 128 mensen met twee bussen (60 in bus 1 en 68 in bus 2) naar een boeddhistisch evenement in de stad Ningbo, provincie Zhejiang, gereisd. Heen en weer duurde de tocht 100 minuten. Experts van de Chinese centra voor ziektepreventie en -controle hebben de passagiers ondervraagd en getest. Geen enkele had een mondmasker gedragen. In de bussen stond de klimaatregeling ingesteld op interne recirculatie.In bus 2 werden 24 passagiers (35,3%) besmet en in bus 1 geen enkele. Bij 7 (4,1%) van de andere 172 personen die aanwezig waren op het evenement, werd naderhand een diagnose van Covid-19 gesteld. Het risico op infectie was 34,3% hoger bij de mensen in bus 2 dan in bus 1 en het risico op Covid-19 was 11,4-maal hoger bij de mensen in bus 2 dan bij alle andere mensen die aan het evenement hadden deelgenomen.Volgens de vorsers is een persoon die voordien contact had gehad met mensen uit Wuhan, waar de epidemie begonnen is, zeer waarschijnlijk de indexcasus geweest. In de bus heeft ze in het midden rechts gezeten tussen twee andere passagiers.Opvallend is dat kring van infecties heel wat groter was dan louter de rijen voor en achter de indexcasus. Er werden ook mensen vooraan en achteraan in de bus besmet. Als het virus enkel werd overgedragen door dikke druppels, zou de kring veel kleiner geweest zijn aangezien dikke druppels over het algemeen binnen een afstand van één tot twee meter op de grond neerslaan. Bovendien vertoonde de indexcasus geen symptomen tijdens de tocht, hij hoestte dus niet. De klimaatregeling in de bus heeft de lucht gewoon binnen de bus laten circuleren zonder de lucht te verversen, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen tot de verspreiding van het virus in de bus.Dat alles wijst er volgens de auteurs op dat het "sars-CoV-2 gemakkelijk kan worden overgedragen in gesloten ruimtes waarin de lucht recirculeert" en dat "verspreiding van het virus via de lucht minstens gedeeltelijk het hogere risico op sars-CoV-2-infectie bij de passagiers van bus 2 zou kunnen verklaren."De vorsers hebben hun onderzoek wel zeer minutieus uitgevoerd en hebben een schema opgesteld waarop de zitplaatsen van alle besmette mensen in de bus worden aangegeven. Er zijn andere soortgelijke gevalsbeschrijvingen gepubliceerd, onder andere een artikel dat beschrijft dat meerdere tafels in een restaurant in Canton werden geïnfecteerd, en ook daar had de klimaatregeling de lucht waarschijnlijk niet ververst.(referentie: JAMA Internal Medicine, 1 september 2020, doi: 10.1001/jamainternmed.2020.5225)