...

In rijke landen correleert depressie met een hogere incidentie van hart- en vaataandoeningen, kanker en voortijdig overlijden als gevolg van die aandoeningen. Het is echter niet bekend of dat ook zo is in landen met een laag of intermediair inkomen en in stedelijke zones, waar momenteel de meeste mensen met een depressie leven. Om dat uit te pluizen, heeft een groep van de Universiteit Simon Fraser tussen januari 2005 en juni 2019 (mediane follow-up van 9,3 jaar) 145 862 patiënten die 35 tot 70 jaar oud waren bij inclusie in de studie, in 21 landen verspreid over vijf continenten gevolgd. De proefpersonen waren afkomstig uit 370 stedelijke gemeenschappen en 341 landelijke gemeenschappen. De analyse werd gestart in februari 2018 en werd beëindigd in september 2019.15 983 (11%) proefpersonen signaleerden minstens vier symptomen van depressie. Het risico op hart- en vaataandoeningen en overlijden was bijna 20% hoger bij de proefpersonen die vier of meer symptomen van depressie hadden aangegeven, dan bij de proefpersonen zonder symptomen van depressie. Nog een andere vaststelling: het risico was minstens tweemaal hoger bij mannen dan bij vrouwen en tweemaal hoger in stedelijke gebieden dan in landelijke gebieden. "Dat is een belangrijke bevinding, want tegen 2050 zal de wereldbevolking hoofdzakelijk gehuisvest zijn in steden", commentarieerde prof. Scott Lear, hoofdauteur van de studie. Depressie blijkt een even belangrijke cardiovasculaire risicofactor te zijn als roken, hypertensie en hypercholesterolemie.Die resultaten werden teruggevonden ongeacht het economische niveau van de landen. Volgens de auteurs komen die resultaten op het juiste moment. Experts verwachten immers een stijging van het aantal mensen met geestelijke gezondheidsproblemen als gevolg van de Covid-19-pandemie. (referentie: JAMA Psychiatry, 10 juni 2020, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.1351)