...

Vorsers van Harvard hebben de gegevens van zeven grote cohortonderzoeken met in het totaal 49 202 mensen ouder dan 65 jaar in zes landen (Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden en IJsland) doorgenomen om de evolutie van de incidentie van dementie ongeacht de oorzaak ervan volgens de leeftijd en het geslacht tussen 1988 en 2015 te evalueren.In 4253 medische dossiers, dus 8,6% van het totale aantal patiënten, werd een diagnose van dementie vermeld. De frequentste oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. De incidentie van dementie steeg met de leeftijd zowel bij mannen als bij vrouwen. De incidentie bedroeg 4 per 1000 persoonjaren in de leeftijdsgroep van 65-69 jaar en 65 per 1000 persoonjaren in de leeftijdsgroep van 85-89 jaar.In Europa en de Verenigde Staten is de incidentie van dementie met 13% per tien jaar gedaald. Die daling werd teruggevonden in alle studies en was meer uitgesproken bij mannen dan bij vrouwen: respectievelijk 24% en 8%."In 1995 liep een man van 75 jaar 25% kans om dement te worden. Nu is dat nog maar 18%", zei dr. Albert Hofman, een van de auteurs van de studie, aan de New York Times.Als die evolutie aanhoudt (daling met 13% per tien jaar) in Europa en de Verenigde Staten, zullen er in 2040 15 miljoen demente mensen minder zijn in landen met een hoog inkomen. Als die incidentie in dezelfde mate zou dalen in de hele wereld, zouden er tegen 2040 60 miljoen mensen minder dementie krijgen.Er werd echter geen daling van de incidentie waargenomen in Azië, Zuid-Amerika of (volgens beperkte gegevens) Afrika. Er zijn ook rapporten die gewagen van een stijging van het aantal gevallen van dementie in Japan, China en Nigeria, voegen de vorsers eraan toe.De vorsers vragen zich af waarom de incidentie van dementie in Europa en Verenigde Staten aan het dalen is. Ze schuiven meerdere hypothesen naar voren, hoofdzakelijk een betere controle van de cardiovasculaire risicofactoren, vooral de bloeddruk en de cholesterolconcentratie, en een hoger scholingsniveau (dat zou beschermen tegen dementie).De auteurs concluderen dat verder onderzoek vereist is om na te gaan waarom de incidentie van dementie daalt.(referentie: Neurology, 4 augustus 2020, doi: 10.1212/WNL.0000000000010022)