...

Het is bekend dat vriendschap een sterk effect heeft op de gezondheid en het welzijn. Wetenschappers van de Universiteit van Columbia en de Universiteit van de staat Michigan hebben een studie uitgevoerd om na te gaan in welke context vriendschap heilzame effecten blijkt te hebben, en welke culturele factoren daartoe bijdragen. Dat onderzoek is bijzonder welkom tijdens de coronapandemie, waarin de sociale contacten sterk op de proef worden gesteld.De studie werd uitgevoerd bij 323 200 deelnemers in 99 landen. In eerdere studies werden enkel specifieke culturen onderling vergeleken, maar die gaven niet zo'n volledig beeld. De gegevens zijn afkomstig van meerdere bronnen: statistieken over vriendschap, gezondheid en geluk, economische en culturele variabelen.Het onderzoek bevestigt dat overal in de wereld mensen die voorrang geven aan vriendschap in hun leven, een betere lichamelijke en psychische gezondheid hebben, vooral oudere en minder opgeleide mensen. Het verschil is bijzonder duidelijk in meer individualistische, ongelijke of restrictieve culturen.Analyses op meerdere niveaus leren dat sommige mensen meer belang hechten aan vriendschap, meer bepaald vrouwen, mensen met een hoger opleidingsniveau en mensen in landen met meer economische ongelijkheid en meer toegeeflijke landen."Vriendschap is een van de onontgonnen bronnen waaruit mensen kunnen putten om een gelukkiger en gezonder leven te leiden. Vriendschap kost letterlijk niets en is goed voor de gezondheid en het welzijn van de mensen, ongeacht waar ze wonen", verklaarde prof. William Chopik. "Maar in sommige culturen wordt vriendschap als een belangrijker deel van het leven beschouwd dan in andere."De vraag rijst dan waarom het soms zo moeilijk is vrienden te maken en te houden. "Dat gaan we nu verder uitpluizen", concludeerde prof. Chopik.(referentie: Frontiers in Psychology,18 januari 2021,doi: 10.3389/fpsyg.2020.570839)