...

Aangenomen wordt dat griepepidemieën zouden kunnen dienen als model voor de coronapandemie aangezien het gaat om ademhalingsziekten met een soortgelijke transmissie van het oorzakelijke virus. Maar er werden weinig directe vergelijkende studies uitgevoerd.Vorsers van het Inserm en het CHU van Dijon hebben een Frans nationaal, grootschalig, retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd om de ziekenhuisopnames wegens Covid-19 tussen 1 maart en 30 april 2020 (89 530 patiënten, mediane leeftijd 68 jaar) te vergelijken met de ziekenhuisopnames wegens seizoensgriep tussen 1 december 2018 en 28 februari 2019 (45 819 patiënten, mediane leeftijd 71 jaar), dus het ergste griepseizoen (met de hoogste sterfte) van de laatste vijf jaar in Frankrijk, aldus Catherine Quantin.De Covid-19-patiënten vertoonden vaker overgewicht of obesitas en hadden vaker diabetes, hypertensie en dyslipidemie dan de grieppatiënten. De grieppatiënten hadden vaker hartfalen, een chronische ademhalingsziekte, cirrose of anemie door deficiëntie.De patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen, hadden vaker acute ademhalingsinsufficiëntie, een longembolie, septische shock of een hemorragisch CVA ontwikkeld, maar minder vaak een myocardinfarct of atriumfibrillatie dan grieppatiënten.Een van de frappantste bevindingen was voorts dat de sterfte bij de patiënten die in het ziekenhuis opgenomen waren wegens Covid-19, bijna driemaal hoger was dan de ziekenhuissterfte bij grieppatiënten: 15 104 (16,9%) sterfgevallen op de 89 530 ziekenhuisopnames wegens Covid-19 tegen 2640 op de 45 819 ziekenhuisopnames wegens griep (5,8%).Tijdens de piek van de pandemie was het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 bijna twee keer hoger dan het aantal ziekenhuisopnames tijdens de piek van het griepseizoen 2018/2019.Het aantal patiënten dat op de intensive care was behandeld, was groter bij Covid-19 dan bij griep en de duur van het verblijf was bijna twee keer langer (15 versus 8 dagen). 14 585 (16,3%) van de 89 530 Covid-19-patiënten waren op de intensive care behandeld tegen 4926 (10,8%) van de 45 819 grieppatiënten. Het percentage patiënten jonger dan 18 jaar bij de ziekenhuispatiënten was lager in geval van Covid-19 dan in geval van griep (1227 [1,4%] vs. 8942 [19,5%]), maar het percentage patiëntjes jonger dan 5 jaar dat op de intensive care was behandeld, was hoger in geval van Covid-19 dan in geval van griep (14 op de 613 [2,3%] vs. 65 op de 6973 [0,9%]). Bij adolescenten (11-17 jaar) was de ziekenhuissterfte tienmaal hoger in geval van Covid-19 dan in geval van griep (5 op de 458 [1,1%] vs. 1 op de 804 [0,1%]).Tot besluit, de studie vertoont enkele zwaktes. Gezien het feit dat ze enkel werd uitgevoerd bij ziekenhuispatiënten is een directe vergelijking tussen beide virusinfecties niet mogelijk, maar uit de studie blijkt toch duidelijk dat Covid-19 gevaarlijker is dan seizoensgriep. De studie bevestigt ook het belang van barrièremaatregelen bij de bescherming tegen beide virussen en om verspreiding van die virussen te voorkomen en het belang van doeltreffende vaccins en behandelingen. (referentie: The Lancet Respiratory Medicine, 17 december 2020, doi: 10.1016/S2213-2600(20)30527-0)