...

Meerdere experimenten van de laatste twintig jaar hebben geleerd dat dagelijks luisteren naar muziek van Wolfgang Amadeus Mozart de frequentie van epilepsieaanvallen kan verlagen, maar dat was nog niet formeel bewezen door een gecontroleerde studie. Vorsers van Toronto hebben dertien patiënten gedurende een volledig jaar gevolgd. Tijdens de eerste drie maanden werd aan de helft van de patiënten gevraagd om dagelijks te luisteren naar de eerste zes minuten van de sonate voor twee piano's in D groot, K.488 van Mozart en tijdens een volgende trimester naar een "kladversie" van diezelfde sonate met dezelfde wiskundige kenmerken, maar willekeurig gemengd en zonder ritmiciteit. De andere helft van de patiënten luisterde eerst gedurende drie maanden naar de gewijzigde versie en de volgende drie maanden naar de originele sonate. Voor en na die zes maanden werden de proefpersonen gedurende drie maanden gevolgd.De behandeling werd niet gewijzigd tijdens de studie. Via een dagboek hebben ze de frequentie van epilepsieaanvallen gerapporteerd. De resultaten zijn veelbelovend. De frequentie van aanvallen bij volwassenen met epilepsie was lager als ze dagelijks naar de sonate van Mozart luisterden. Dat is dus een extra therapeutische optie, zeker bij mensen die nog altijd epilepsieaanvallen vertonen ondanks een medische en chirurgische behandeling. (referentie: Epilepsia Open, 10 juni 2020, doi: 10.1002/epi4.12400)