...

In eerdere studies werd een verband aangetoond tussen de geestelijke gezondheid van de ouders en de vele effecten ervan op het eetgedrag van kinderen. Vorsers van de Universiteit van Loughborough hebben een studie uitgevoerd om dat verder uit te pluizen.Ze hebben daarvoor 415 Britse moeders gerekruteerd met een kind van 2 tot 4 jaar. De moeders werden uitgenodigd om gestandaardiseerde vragenlijsten in te vullen om hun angst, depressie en eetstoornissen te evalueren en om de voeding van hun kinderen te beschrijven. Ook werd de moeders gevraagd om een score van 1 tot 5 toe te kennen aan beweringen over hun houding ten aanzien van de voeding van hun kinderen. De Britse wetenschappers hebben die gegevens dan aan elkaar gekoppeld. Zo hebben ze vastgesteld dat geestelijke gezondheidsproblemen bij de moeder, zelfs lichte problemen, significant correleren met een overmatige controle van de voeding van hun kinderen (bijv. restrictie om het gewicht te controleren en de voeding als beloning gebruiken)."Gestreste of angstige moeders zouden ook gemakkelijker toegeven aan hun kind als het voedingsmiddelen vraagt die niet goed zijn voor de gezondheid", legde dr. Emma Haycraft, een van de onderzoekers, uit.Dergelijke gedragingen zouden negatieve invloed kunnen hebben op het eetgedrag van de kinderen op lange termijn, wat bijvoorbeeld zou kunnen uitmonden in overgewicht en obesitas of er omgekeerd toe zou kunnen leiden dat de kinderen bijna niets meer eten.De auteurs relativeren een en ander evenwel en zeggen dat de gevolgen niet allemaal negatief hoeven te zijn. Sommige moeders zouden immers net meer geneigd zijn om hun kinderen een gezond eetgedrag bij te brengen door ze een evenwichtige, gevarieerde voeding aan te bieden, door hun participatie te stimuleren en door ze uitleg te geven over de voeding.(referentie:Appetite, 1 april 2020, doi: 10.1016/j.appet.2019.104523)