...

Deze nieuwe studie (1) is uitgevoerd in de vermaarde Mayo Clinic bij 69 264 patiënten ouder dan 12 jaar die sigaretten of e-sigaretten rookten en die een arts in de Mayo Clinic hebben geraadpleegd tussen 15 september 2019 en 30 november 2020. De gemiddelde leeftijd was 51,5 jaar. 62,1% was van het vrouwelijke geslacht en 86,3% was blank. 11,1% rookte gewone of e-sigaretten. 5,1% werd positief getest op het sars-CoV-2.In tegenstelling met de meeste eerdere onderzoeken over roken en Covid-19 werden de proefpersonen in deze studie getrieerd volgens hun rookgedrag (vroeger of nu, gewone sigaretten, e-sigaretten of beide). M.a.w. de studieopzet is bijna ideaal om na te gaan of en hoe nicotinegebruik het risico op infectie met het sars-CoV-2 kan verhogen. Bij de proefpersonen die enkel e-sigaretten rookten, werden niet vaker een diagnose van Covid-19 gesteld. Bij de proefpersonen die enkel gewone sigaretten rookten (maar niet bij ex-rokers) was het risico lager dan bij niet-rokers. Die laatste vaststelling sluit aan bij veel andere onderzoeken wereldwijd die aantonen dat mensen die roken, minder vaak een arts raadplegen wegens Covid-19 dan niet-rokers. In een meta-analyse (2) van meer dan 200 studies komen Britse vorsers tot eenzelfde conclusie.Het risico bij mensen die zowel gewone als e-sigaretten roken, blijkt daartussenin te liggen.De schadelijke effecten van de e-sigaret zijn duidelijk gedocumenteerd, maar ze blijkt dus de vatbaarheid voor een infectie met het sars-CoV-2 niet te verhogen. Dat zou erop kunnen wijzen dat het gunstige effect van gewone sigaretten op de vatbaarheid niet toe te schrijven is aan nicotine.Niettegenstaande de goede studieopzet en hoewel sinds het begin van de pandemie vaak met de beschuldigende vinger wordt gewezen naar dampen, mogen we ons toch niet vastpinnen op één enkele studie. Verder onderzoek is wenselijk. (referenties:(1)Journal of Primary Care & Community Health, 10 juni 2021, doi: 10.1177/21501327211024391)(2)Addiction, 2 oktober 2020, doi: 10.1111/add.15276)