...

De zorgverstrekkers staan in de frontlijn in de strijd tegen Covid-19. Doordat ze ondanks de voorzorgsmaatregelen die in de ziekenhuizen worden genomen, meer worden blootgesteld aan het virus, lopen ze zelf ook een hoger risico op infectie, waardoor ook het risico voor de gezinsleden stijgt. Om dat risico te becijferen, heeft een groep uit Schotland van 1 maart tot 6 juni 2020 de gegevens doorgenomen van 158 ​​445 zorgverstrekkers van 18-65 jaar, van wie er 90 733 (57,3%) in direct contact waren gekomen met patiënten, van 229 905 leden van hun gezin en van andere mensen in de algemene bevolking.Gezondheidswerkers en hun gezinsleden, goed voor 11,2% van de bevolking op arbeidsleeftijd, waren goed voor een zesde (17,2%) van de 2097 mensen van 18-65 jaar die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens Covid-19.Na correctie voor vertekenende factoren zoals de leeftijd, het geslacht, de etnische origine en de comorbiditeit hebben de vorsers becijferd dat het risico op opname in het ziekenhuis wegens een SARS-CoV-2-infectie, 3,3-maal hoger was bij gezondheidswerkers die in direct contact waren geweest met patiënten, dan bij gezondheidswerkers die niet in direct contact waren geweest met patiënten, en het risico was 1,79-maal hoger bij de gezinsleden van gezondheidswerkers die in direct contact waren geweest met patiënten. Het risico op ziekenhuisopname bij zorgverstrekkers die niet in direct contact waren geweest met patiënten, en de leden van hun gezin was vergelijkbaar met dat in de algemene bevolking.Het absolute risico op ziekenhuisopname wegens Covid-19 werd bij de meeste gezondheidswerkers die in direct contact waren geweest met patiënten, en de leden van hun gezin werd geraamd op minder dan 0,5%. Bij oudere mannelijke gezondheidswerkers met comorbiditeit was dat echter 1%.Een op de acht gezondheidswerkers die in het ziekenhuis werden opgenomen, werd opgenomen op de intensive care. Zes (2,5%) zijn overleden. 20% van de gezinsleden van die gezondheidswerkers werd op de intensive care opgenomen en 18 (12,9%) zijn overleden.Een observationeel cohortonderzoek kan weliswaar geen oorzakelijk verband bewijzen, maar de auteurs stellen toch dat hun studie aantoont dat zorgverstrekkers en hun gezin een hoog risico lopen op een voldoende ernstige Covid-19 om in het ziekenhuis te worden opgenomen. Ze herinneren eraan dat "bescherming van die gezondheidswerkers een prioriteit moet zijn voor de regering en de ziekenhuisdirectie." (referentie: British Medical Journal, 28 oktober 2020, doi: 10.1136/bmj.m3582)