...

Sinds het begin van de pandemie stellen veel wetenschappers dat vitamine D heilzame effecten heeft op het sars-CoV-2. Is vitamine D al dan niet effectief? Daar bestaat nog geen uitsluitsel over. In een studie, die in oktober 2020 is gepubliceerd, vertoonde 82% van de 200 patiënten die in Spanje in het ziekenhuis werden opgenomen wegens Covid-19, een vitamine D-tekort. De patiënten die vitamine D-supplementen hadden gekregen, liepen minder kans op een ernstige Covid-19 (1).Volgens een Braziliaanse studie die in februari is gepubliceerd, zouden vitamine D-supplementen bij de behandeling van patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een matig ernstige of ernstige Covid-19, niet effectiever zijn dan een placebo (2).Op de ENDO 2021, het jaarlijkse congres van de Endocrine Society, werd een Amerikaanse studie gepresenteerd die heeft onderzocht of vitamine D-supplementen voor opname in het ziekenhuis resulteren in een minder ernstige Covid-19 bij patiënten met vitamine D-tekort (3). De wetenschappers hebben hun studie uitgevoerd bij 124 volwassen patiënten met een lage vitamine D-spiegel gemeten 90 dagen voor opname in het ziekenhuis wegens Covid-19. Ze hebben de patiënten die vitamine D-supplementen hadden gekregen (minstens 1000 E vitamine D per week) vergeleken met de patiënten die er geen hadden gekregen. De nood aan respiratoire assistentie en het overlijdensrisico na opname op de bewakingsafdeling waren lager bij de patiënten die vitamine D-supplementen hadden gekregen, maar er was geen statistisch significant verschil in de incidentie van ongecompliceerde Covid-19 tussen de twee groepen: 37,5% van de patiënten met en 33,3% van de patiënten zonder vitamine D-supplementen."We hebben geen definitief verband kunnen aantonen met een ernstige Covid-19, maar het is duidelijk dat patiënten met een lage vitamine D-spiegel vitamine D-supplementen zouden moeten krijgen, niet alleen voor de gezondheid van het bot, maar ook om ze beter te beschermen tegen een ernstige Covid-19", vindt dr. Corinne Levitus, coauteur van de studie."We hopen dat ons onderzoek artsen ertoe zal aanzetten vitamine D-supplementen te bespreken met vitamine D met een lage vitamine D-spiegel. Dat zou immers het risico op een ernstige Covid-19 in geval van sars-CoV-2-infectie kunnen verlagen." (referenties:(1)The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 27 oktober 2021, doi: 10.1210/clinem/dgaa733,(2)JAMA, 17 februari 2021, doi:10.1001/jama.2020.26848(3)Endocrine Society, Persmededeling, 20 maart 2021)