...

Vorsers van de Harvard Medical School en de RAND Corporation denken dat kleine informele bijeenkomsten mogelijk een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus, ook al is het risico van sociale activiteiten moeilijk te ramen. Om de correlatie tussen informele sociale bijeenkomsten en de transmissie van het sars-CoV-2 te evalueren, hebben ze onderzocht of de incidentie van Covid-19 stijgt na verjaardagen in een gezin.Als niet intensief contacten worden opgespoord en als niet systematisch diagnostische tests worden uitgevoerd, is het uiterst moeilijk uit te maken in hoeverre sars-CoV-2-infecties toe te schrijven zijn aan informele bijeenkomsten, verklaarden de vorsers. Om dat probleem te omzeilen, hebben Jena et coll. onderzocht of het aantal infecties stijgt in gezinnen waarvan iemand onlangs zijn verjaardag heeft gevierd.De auteurs zijn voor hun transversale studie uitgegaan van de nationale gegevens van 1 januari tot 8 november 2020 over 6 535 987 mensen van 2 926 530 Amerikaanse huisgezinnen die een privéverzekering hadden afgesloten bij Castlight Health. Ze hebben dan de gediagnosticeerde gevallen van Covid-19 vergeleken tussen gezinnen met en gezinnen zonder verjaardag tijdens de laatste twee weken.In streken met een hoge incidentie van Covid-19 werd 30% vaker een diagnose van Covid-19 gesteld in gezinnen die recentelijk een verjaardag hadden gevierd, dan in gezinnen die geen verjaardag hadden gevierd. Er werden 8,6 extra gevallen van Covid-19 per 10 000 inwoners gediagnosticeerd in gezinnen met een verjaardag tijdens de laatste twee weken dan in gezinnen zonder. Als een kind zijn verjaardag had gevierd, bedroeg de stijging van het aantal gevallen van Covid-19 15,8 per 10 000 inwoners in vergelijking met gezinnen zonder verjaardag. En als een volwassene zijn verjaardag had gevierd, bedroeg die stijging 5,8 per 10 000 inwoners.De wetenschappers vermoeden dat gezinnen met een kind dat jarig is, minder geneigd zijn een verjaardagsfeestje te annuleren wegens de pandemie of dat de social distancing minder strikt wordt nageleefd tijdens een verjaardagsfeestje van kinderen. In streken met een lage prevalentie van Covid-19 werd geen stijging van het aantal sars-CoV-2-infecties gezien tijdens de eerste weken na een verjaardag. De correlatie tussen verjaardagen en Covid-19 verschilde niet in geval van een belangrijke verjaardag, bijvoorbeeld de 50e verjaardag, of naargelang van de politieke kleur van de streek of andere factoren zoals de neerslag tijdens de week van de verjaardag (dan werd de verjaardag misschien eerder binnenshuis gevierd) of als lockdownmaatregelen waren genomen in de streek waar het gezin verbleef op het ogenblik van de verjaardag."We hebben maar één type evenement geanalyseerd, dat waarschijnlijk leidt tot sociale bijeenkomsten, maar aangezien het risico zo sterk stijgt als een verjaardag wordt gevierd, is het duidelijk dat allerhande informele bijeenkomsten een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het sars-CoV-2", commentarieerde Christopher Whaley.(referentie: JAMA Internal Medicine, 21 juni 2021, doi:10.1001/jamainternmed.2021.2915)