...

Het onderzoek van New Yorkse vorsers (1) bevestigt de resultaten van eerdere studies, waaronder een Chinese studie, waarover we al verslag hebben uitgebracht (2).De peiling werd uitgevoerd bij 657 eerstelijnsgezondheidswerkers in de New Yorkse ziekenhuizen tussen 9 en 24 april, tijdens de piek van de pandemie. 375 respondenten waren verpleegkundigen en "advanced practice providers" (zorgverstrekkers die een gespecialiseerde opleiding hebben gekregen, maar geen arts zijn).57% van de respondenten zei dat ze last hadden van acute stress (nachtmerries, gedachten over Covid-19 niet uit hun hoofd kunnen zetten, indruk voortdurend op de uitkijk te staan en afstandelijkheid t.o.v. mensen en hun omgeving). Bij 48% werd een diagnose van depressie gesteld, bij 33% een diagnose van angststoornissen. 65% voelde zich eenzaam en 71% vertoonde slaapstoornissen.Driekwart van de respondenten zei dat ze bang waren om het sars-CoV-2 over te dragen op hun gezinsleden en veel respondenten zeiden dat ze erg leden onder het feit dat ze afstand moesten houden van familie en vrienden, het gebrek aan controle en de onzekerheid.De meeste respondenten zeiden dat ze een "behandeling" hadden gekregen voor stress, meestal lichaamsbeweging (58%), maar ook gesprekstherapie, virtueel steungroepen en religieuze of spirituele praktijken zoals meditatie. Sommigen hebben contact gezocht met een persoonlijke therapeut met onlineadviezen (33%). 64% van de verpleegkundigen en de "advanced practice providers"zei dat ze symptomen van acute stress hebben vertoond. Als die symptomen langer dan een maand aanhouden, moet worden gedacht aan een posttraumatische stressstoornis."Uit dat alles blijkt dat we de effectiviteit moeten onderzoeken van de middelen waarover de gezondheidswerkers konden beschikken tijdens de studieperiode, en dat we moeten nagaan of extra middelen vereist zijn om ze beter te beschermen tijdens de volgende gezondheidscrisis die zich zou kunnen voordoen in New York City", zei Abdalla. Dr. Marwah Abdalla en haar collegae voeren momenteel een nieuwe peiling uit om na te gaan of de symptomen van psychisch lijden, de aanpassingsstrategieën en het gevoel van optimisme van de gezondheidswerkers mettertijd evolueren. (referenties:(1) General Hospital Psychiatry, september-oktober 2020, doi: 10.1016/j.genhosppsych.2020.06.007,(2) JAMA Network Open, 23 maart 2020, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.3976)