...

Goed nieuws voor zonnekloppers. Nu de mooie dagen eraan komen, neemt de hoop toe dat de circulatie van het nieuwe coronavirus wat wordt afgeremd. Nieuwe studies bevestigen inderdaad dat zonlicht zou beschermen.Vorsers van de Universiteit van Edinburgh (1) hebben de sterfgevallen die tussen januari en april 2020 in de continentale zone van de Verenigde Staten zijn geregistreerd, vergeleken en hebben die gekoppeld aan de uv-indices in 2474 Amerikaanse graafschappen tijdens diezelfde periode. Enkel de zones waar de uv B-straling te zwak was voor een significante synthese van vitamine D in de huid werden meegeteld. De vorsers hebben gebruik gemaakt van satellietramingen van de uv A- en de uv B-straling, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. Ze hebben replicatiemodellen opgesteld met vergelijkbare gegevens voor Engeland en Italië.De vorsers hebben ook rekening gehouden met andere factoren die invloed hebben op de resistentie tegen het sars-CoV-2 zoals de leeftijd, de etnische origine, de sociaaleconomische toestand, de bevolkingsdichtheid, de luchtvervuiling, de temperatuur en het opleidingsniveau in de betrokken zones.Volgens die analyse lopen mensen die in zones van de Verenigde Staten leven met de hoogste hoeveelheid uv A-licht (uv A is goed voor 95% van het uv-licht van de zon), minder risico om te sterven aan Covid-19. De sterfterisicoverhouding in de USA daalt met 29% bij elke stijging van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid uv A-straling met 100 kJ/m².Soortgelijke resultaten werden verkregen in Engeland en Italië. Ook in die landen is de sterfte aan het sars-CoV-2 lager in zonnige streken. De wetenschappers ramen dat de sterfterisicoverhouding in de drie landen samen met 32% daalt bij elke stijging van de hoeveelheid uv A-straling met 100 kJ/m².Het lagere risico op overlijden aan Covid-19 kan niet worden uitgelegd door hogere vitamine D-spiegels. De vorsers hebben hun onderzoek immers beperkt tot zones met te weinig uv B-straling voor een significante productie van vitamine in de huid. Ze schuiven een andere verklaring naar voren: blootstelling aan de zon zet stikstofmonoxide vrij in de huid. Laboratoriumstudies hebben aangetoond dat NO de vermenigvuldiging van het sars-CoV-2 tegengaat.In het verleden hebben diezelfde vorsers nog een andere hypothese geformuleerd: meer blootstelling aan de zon zou gepaard gaan met een betere cardiovasculaire gezondheid (lagere bloeddruk, minder hartinfarct). Hartziekten zijn een bekende risicofactor voor overlijden aan een sars-CoV-2-infectie. Ook dat zou dus de laatste ontdekkingen kunnen verklaren.Aangezien het een observatiestudie betreft, kunnen de vorsers niet met zekerheid stellen dat het gaat om een oorzakelijk verband. Verder onderzoek is wenselijk om het mechanisme te ontrafelen en mogelijk zal dat ons dan weer op het spoor zetten van nieuwe behandelingen.Een groep van de Universiteit van California heeft voorts aangetoond (2) dat blootstelling aan de zon het sars-CoV-2 acht keer sneller inactiveert dan wat modellen voorspellen. Is dat misschien toe te schrijven aan een vooralsnog onbekende werking van uv A-licht? (referenties:(1) British Journal of Dermatology, 8 april 2021, doi: 10.1111/bjd.20093,(2) The Journal of Infectious Diseaeses, 5 februari 2021, doi: 10.1093/infdis/jiab070)