...

Franse artsen van de Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) rapporteren een geval van transplacentaire transmissie van het sars-CoV-2, bevestigd door grondig virologisch en pathologisch onderzoek. Het sars-CoV-2 veroorzaakte 1) een viremie bij de moeder, 2) een infectie van de placenta (immunohistochemisch onderzoek en zeer hoge virale belasting), een ontsteking van de placenta (histologisch en immunohistochemisch onderzoek) en 3) een neonatale viremie als gevolg van infectie van de placenta."Tot nog toe konden we enkel maar vermoeden dat prenatale overdracht van het sars-CoV-2 van moeder op kind mogelijk is", zei dr. Daniele De Luca van het hôpital Antoine-Béclère van Clamart, hoofdauteur van de studie. "We hadden echter stevige bewijzen nodig. Dat was niet eenvoudig tijdens de pandemie omdat alles urgent is, maar we zijn er toch in geslaagd die bewijzen te vinden."De artsen hadden een jonge vrouw gevolgd die op het einde van de zwangerschap met het sars-CoV-2 werd geïnfecteerd. Ze werd snel in het ziekenhuis opgenomen met lichte ademhalingsinsufficiëntie en koorts. De baby werd ter wereld gebracht via keizersnede. De artsen hebben overal stalen van afgenomen. De hoogste virale belasting werd gemeten in de placenta. Vanuit de placenta heeft het virus via de navelstreng de baby geïnfecteerd. Vierentwintig uur na de geboorte vertoonde het jongetje ernstige neurologische symptomen zoals de symptomen die worden beschreven bij volwassenen met een sars-CoV-2-infectie: uitgesproken prikkelbaarheid, rigide ledematen en letsels van het centrale zenuwstelsel. Gelukkig zijn de symptomen snel in drie weken tijd verminderd en is het kind nagenoeg volledig hersteld. Drie maanden later had de moeder geen symptomen meer.Enkele dagen eerder hadden vorsers uit Texas ook al een geval van intra-uteriene transmissie van het virus beschreven. De baby werd te vroeg geboren (34 weken zwangerschap). Vanaf de tweede levensdag ontwikkelde het meisje koorts en ademhalingsproblemen. De nasofarynxwisser afgenomen 24 en 48 uur na de geboorte was positief. Ook de moeder was geïnfecteerd met het virus. Pathologisch-anatomisch onderzoek (elektronenmicroscopie en immunohistochemie) van de placenta wees op een sars-CoV-2-infectie. Het meisje kreeg zuurstof en bleef positief op het coronavirus tot 14 dagen na de geboorte. Moeder en kind werden 21 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis ontslagen. De wetenschappers hebben de placenta onderzocht: ze hebben sars-CoV-2-partikels en een viraal eiwit ontdekt. Volgens hen bewijst dat de intra-uteriene infectie. (referenties: (1) Nature Communications, 14 juli 2020, doi: 10.1038/s41467-020-17436-6, (2) The Pediatric Infectious Disease Journal, 10 juli 2020, doi: 10.1097/INF.0000000000002815)