...

Ontwikkelen alle mensen die met het sars-CoV-2 worden geïnfecteerd, antistoffen en hoelang blijven die antistoffen bestaan na genezing van de infectie? Wetenschappers stellen zich die vraag al sinds het begin van de pandemie. Ze hoopten dat de antistoffen tegen het nieuwe coronavirus minstens even lang zouden blijven bestaan als de antistoffen die worden gevormd tegen andere coronavirussen zoals het sars-CoV-1 (SARS) en het MERS-CoV (MERS). Die laatste antistoffen persisteerden hoogstens een jaar. Volgens twee preliminaire Chinese studies blijkt dat echter niet zo te zijn.De eerste studie (1) werd uitgevoerd bij 1470 patiënten met een sars-CoV-2-infectie die in het ziekenhuis werden opgenomen, 19 555 mensen uit de algemene bevolking, 1616 patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen om een andere reden dat Covid-19, en 3832 zorgverstrekkers bij wie geen diagnose van Covid-19 was gesteld, maar die "onvermijdelijk" in het begin werden blootgesteld aan het virus (en die dus antistoffen zouden moeten hebben). De tests werden uitgevoerd tussen 29 februari en 29 april 2020.De prevalentie van neutraliserende IgG-antistoffen bijdroeg 89,8% bij de Covid-19-patiënten, 4,0% bij de zorgverstrekkers, 4,6% in de algemene bevolking en 1,0% bij de andere patiënten. Bij 10% van de patiënten konden enkele weken na de eerste ziekteverschijnselen geen antistoffen in het bloed meer worden teruggevonden. En maar heel weinig gezondheidswerkers hadden antistoffen. Dat wijst er volgens de auteurs op dat "mensen die een sars-CoV-2-infectie doormaken, wel antistoffen tegen het virus aanmaken maar dat die niet lang blijven bestaan."De tweede studie (2) heeft de immuunrespons bij 37 geïnfecteerde patiënten zonder symptomen vergeleken met die bij evenveel patiënten met ernstige symptomen. Alle patiënten waren afkomstig uit de streek van Wanzhou.Twee tot drie maanden na de infectie was de antistoftiter bij 40% van de asymptomatische patiënten en bij 13% van de zwaar zieke patiënten gedaald tot beneden de detectielimiet. De antistoffen verdwenen dus het snelst bij de asymptomatische patiënten.Die bevindingen zetten een serieuze domper op het idee van "immuniteitscertificaten" voor mensen die een sars-CoV-2-infectie overleven. Dat stemt voorts tot nadenken, maar betekent daarom nog niet dat die mensen een tweede keer kunnen worden geïnfecteerd. Volgens een derde studie (3) kan zelfs een lage concentratie van neutraliserende antistoffen een beschermende werking hebben net zoals de T- en de B-cellen.Verder onderzoek bij een groter aantal patiënten is wenselijk om een beter inzicht te krijgen in de immuniteit tegen het nieuwe coronavirus. (referenties:(1) medRxiv, 16 juni 2020, doi: 10.1101/2020.06.13.20130252,(2) Nature Medicine, 18 juni 2020, doi: 10.1038/s41591-020-0965-6, et(3) Nature, 18 juni 2020, doi:10.1038/s41586-020-2456-9)