...

Onderzoeken hebben al aangetoond dat patiënten met een psychiatrische aandoening, vooral depressie en schizofrenie, meer kans lopen op een sars-CoV-2-infectie. Zou een diagnose van schizofreniespectrumstoornis, stemmingsstoornis of angst correleren met een hogere sterfte aan Covid-19?Om die vraag te beantwoorden, hebben Amerikaanse wetenschappers hun onderzoek uitgevoerd bij 7348 volwassenen van gemiddeld 54 jaar (53% vrouwen) met een positieve test. De patiënten werden gedurende 45 dagen na bevestiging van de diagnose tussen 3 maart en 31 mei 2020 gevolgd in een groot universitair medisch centrum in New York. De laatste follow-updatum was 15 juli 2020. Patiënten van wie geen medisch dossier voorhanden was voor de test, werden uitgesloten.75 patiënten (1,0%) hadden een voorgeschiedenis van schizofreniespectrumstoornis, 564 (7,7%) een voorgeschiedenis van stemmingsstoornis en 360 (4,9%) een voorgeschiedenis van angststoornis. De gegevens van die patiënten werden vergeleken met die van een controlegroep zonder bekende psychiatrische aandoening.Na correctie voor demografische en medische risicofactoren was de sterfte aan een sars-CoV-2 ongeveer 2,7 keer hoger bij schizofrene patiënten. De vorsers hebben geen correlatie gevonden tussen angst of stemmingsstoornissen en de sterfte aan Covid-19. Patiënten met hartfalen of diabetes liepen respectievelijk 1,65 en 1,28 meer kans om te sterven aan Covid-19.De auteurs waren zelf verrast door die cijfers. Schizofrenie zou dus na de leeftijd de belangrijkste risicofactor voor overlijden aan Covid-19 zijn."Schizofrenie of misschien de behandeling ervan zouden het immuunsysteem kunnen verstoren en zouden zo een cytokinestorm in de hand kunnen werken, waaraan de patiënten bezwijken", legt prof. Donald Goff uit. Hij pleit voor verder onderzoek. (referentie: JAMA Psychiatry, 27 januari 2021, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.4442)