...

Herinfecties met het sars-CoV-2 zijn zeldzaam wereldwijd, maar eigenlijk is daar nog niet veel over bekend. Deense vorsers hebben een populatieobservatieonderzoek gedaan, waarbij ze de individuele gegevens hebben verzameld van patiënten die in 2020 in Denemarken gratis zijn getest. Bij ongeveer 4 miljoen mensen (69% van de bevolking) zijn 10,6 miljoen PCR-tests uitgevoerd. De vorsers hebben het profiel geanalyseerd van de mensen die in een jaar tijd tweemaal positief zijn getest, en hebben geëvalueerd in hoeverre zij beschermd zijn tegen een nieuwe infectie met het sars-CoV-2. Het aantal infecties tijdens de tweede golf van de epidemie (van 1 september tot 31 december 2020) werd vergeleken bij mensen met een positieve en mensen met een negatieve PCR tijdens de eerste golf (maart tot mei 2020).Bij die analyse werden de mensen die voor het eerst positief zijn getest tussen de twee golven, en de mensen die zijn gestorven voor de tweede golf, uitgesloten. Er werd een alternatief cohortonderzoek uitgevoerd waarbij de incidentie van infectie tijdens het hele jaar (en dus niet alleen tijdens de tweede golf) werd vergeleken bij mensen met en mensen zonder bewezen infectie minder dan 3 maanden geleden.Het risico op een tweede sars-CoV-2-infectie bleek uiterst laag te zijn: slechts 0,65% (72/11 068) van de mensen met een positieve PCR tijdens de eerste golf is opnieuw positief getest tijdens de tweede golf. Bij de mensen met een negatieve test tijdens de eerste golf is 3,27% (16 819/514 271) positief getest tijdens de tweede golf. Het risico zou dus vijf keer lager zijn bij de mensen al geïnfecteerd zijn geweest. De bescherming tegen een nieuwe infectie bedroeg 80,5%. Bij analyse volgens de leeftijd bleek 0,60% (55/9 137) van de mensen jonger dan 65 jaar die een sars-CoV-2-infectie hadden opgelopen tijdens de eerste golf, opnieuw positief te zijn tijdens de tweede. Bij de 65-plussers was dat 0,88% (17/1931).De ramingen bij het alternatieve cohortonderzoek waren vergelijkbaar. Slechts 0,48% (138/28 875) van de mensen die tijdens de eerste golf positief was getest, heeft drie maanden later opnieuw een infectie opgelopen. Van de mensen die negatief waren getest tijdens de eerste golf, werd 2,2% (53 991/2 405 683) positief getest tijdens de tweede golf. De bescherming tegen een nieuwe infectie werd geraamd op 78,8%. Bij 65-plussers was dat echter maar 47% en bij mensen jonger dan 65 jaar was dat 80,5%.De vorsers hebben ook een analyse uitgevoerd van de subgroep van gezondheidswerkers, die een bijzonder hoog risico lopen op blootstelling aan het virus: tijdens de tweede golf werd een positieve PCR vastgesteld bij 1,2% (8/658) van de gezondheidswerkers die Covid-19 hadden gekregen tijdens de eerste golf, en bij 6,2% (934/14 946) van de gezondheidswerkers die geen Covid-19 hadden doorgemaakt tijdens de eerste golf. De bescherming tegen een nieuwe infectie werd geraamd op 81,1%.Prof. Ethelberg et coll. hebben geen verschil in de geraamde bescherming tegen een nieuwe infectie vastgesteld naargelang van het geslacht. Er waren ook geen aanwijzingen dat de bescherming mettertijd verminderde (vergelijking van de follow-up na 3-6 maanden en minstens 7 maanden).De auteurs preciseren dat ze hun analyse geconcentreerd hebben op de historische sars-CoV-2-stam en niet de varianten, en stellen dat beschermingsmaatregelen essentieel zijn bij ouderen (met social distancing en vaccinatie), ook als ze al ooit met het sars-CoV-2 geïnfecteerd zijn. (referentie: The Lancet, 17 maart 2021, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00575-4)