...

Nog altijd worden miljoenen mensen geïnfecteerd en blijft de coronapandemie wereldwijd dodelijke slachtoffers maken. De vaccins zijn niet 100% effectief, sommige mensen mogen geen vaccin krijgen om gezondheidsredenen en er duiken varianten van het oorspronkelijke sars-CoV-2 op. Om al die redenen is er nood aan effectieve antivirale middelen.Een Japanse groep heeft een experimenteel systeem op touw gezet om de antivirale effecten van bestaande en al goedgekeurde geneesmiddelen op een sars-CoV-2-infectie in vitro in VeroE6/TMPRSS2-cellen te evalueren.De studie heeft interessante resultaten opgeleverd: twee geneesmiddelen onderdrukten het sars-CoV-2 in vitro, namelijk cefaranthine, een ontstekingsremmend en antitumoraal middel afkomstig van een oosterse plant, en nelfinavir, dat is goedgekeurd voor de behandeling van hiv-infectie. Cefaranthine zorgt ervoor dat het coronavirus zich niet kan binden aan targetcellen zodat het niet in de cellen kan dringen, en nelfinavir onderdrukt de vermenigvuldiging van het virus gedeeltelijk door remming van het protease. Door de verschillende werkingsmechanismen bleek die combinatietherapie een synergetische effect te hebben bij een sars-CoV-2-infectie. De auteurs spreken van een "dream team". Computermodellen voorspellen dat de combinatie van cefaranthine en nelfinavir het sars-CoV-2 sneller uit de longen zal verwijderen en het virus zal onderdrukken in slechts 4,9 dagen. Met andere woorden, in de klinische doseringen zou die combinatietherapie zowel infectie als overdracht van het virus tegengaan. De werkingsmechanismen van die twee geneesmiddelen zijn complementair, wat een synergetisch effect op het virus zou kunnen verklaren.Betekent dat dat centra voor behandeling van Covid-19 binnenkort die nieuwe geneesmiddelen gaan voorschrijven? Neen, het is nog te vroeg om die combinatietherapie al voor te schrijven. Verder onderzoek is wenselijk om het klinische nut van cefaranthine + nelfinavir te evalueren. Pas daarna zal blijken of die combinatietherapie nuttig is en kan werken. (referentie: iScience, 23 april 2021, doi: DOI: 10.1016/j.isci.2021.102367