...

We hebben lange tijd gedacht dat kinderen het sars-CoV-2 minder gemakkelijk verspreiden. Niet dus, volgens een Chinese retrospectieve studie, die zelfs stelt dat kinderen besmettelijker zijn dan volwassenen.Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in een gezin en de risicofactoren voor besmettelijkheid en vatbaarheid voor infectie te evalueren, hebben de wetenschappers 29 578 klinisch of door het laboratorium bewezen gevallen van Covid-19 gevolgd in de stad Wuhan, het eerste epicentrum van Covid-19 in de wereld. Ze hebben vastgesteld dat die gevallen afkomstig waren uit 27 101 gezinnen. In het totaal waren er 57 581 contacten, van wie er vervolgens 10 367 positief hebben getest en van wie er 17 556 niet werden getest. De patiënten werden ingedeeld in leeftijdsgroepen.Het percentage secundaire infectie zoals geraamd met het transmissiemodel was 15,6% uitgaande van een incubatieperiode van gemiddeld 5 dagen en een duur van de infectie van hoogstens 22 dagen.De vorsers hebben vastgesteld dat 60-plussers een hoger risico op infectie door het sars-CoV-2 liepen dan de andere leeftijdsgroepen. Zuigelingen van 0 tot 1 jaar werden vaker geïnfecteerd dan kinderen van 2-5 jaar en kinderen van 6-12 jaar.Bij eenzelfde duur van blootstelling was de kans op infectie van andere mensen 58% hoger in geval van geïnfecteerde kinderen en adolescenten van minder dan 20 jaar dan in geval van volwassenen van 60 jaar of ouder. De kans op infectie van andere mensen was 21% kleiner als de geïnfecteerde patiënten geen symptomen hadden, dan als ze symptomen hadden. De kans op infectie van andere mensen door symptomatische patiënten was 42% hoger voor dan na het optreden van de symptomen.Die resultaten bevestigen de bevindingen van andere studies, o.a. een studie in India, die heeft aangetoond dat jongeren van minder dan 17 jaar andere mensen even vaak infecteren als volwassenen: ze waren goed voor 8% van het totale aantal gevallen en hebben 10% van de contacten besmet. De leeftijdsgroep van 18-29 jaar was goed voor 23% van de gevallen en heeft 23% van de contacten besmet. In een studie uitgevoerd in Chicago bij 145 patiënten was de viruslast even hoog bij adolescenten als bij volwassenen. Bij kinderen jonger dan 5 jaar was de viruslast 10 tot 100 keer hoger dan bij volwassenen, waardoor ze dus besmettelijker zouden zijn.Die gegevens zijn belangrijk bij het uitdokteren van een strategie om verspreiding van het sars-CoV-2 in het gezin tegen te gaan en het uitstippelen van een vaccinatiestrategie. Misschien dus toch kinderen vaccineren? (referenties: (1) The Lancet Infectious Diseases, 18 januari 2021, doi: 10.1016/S1473-3099(20)30981-6,(2) Science, 6 november 2020, doi: 10.1126/science.abd7672,(3) Jama Pediatrics, 30 juli 2020, doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.3651)