...

Er is nog altijd discussie over de viruslast, de besmettelijkheid en de immuniteit van kinderen in het kader van de Covid-19-epidemie. Om na te gaan hoelang het duurt voor een kind het coronavirus uit zijn lichaam verwijdert en vooral vanaf welk ogenblik het beschermende antistoffen begint te vormen, hebben vorsers van het Children's National Hospital in Washington de resultaten van de PCR van 6369 kinderen en van het serologisch onderzoek bij 215 andere kinderen doorgenomen. Bij 33 van die 215 kinderen werd ook een PCR uitgevoerd. De onderzoeken werden uitgevoerd tussen 13 maart 2020 en 21 juni 2020.Tot hun grote verrassing bleken 9 kinderen die IgG-antistoffen hadden gevormd, toch nog positief te zijn op het virus."Bij een virale infectie is er meestal geen spoor van het virus zelf meer in het lichaam te vinden zodra het antistoffen begint te vormen", legt dr. Burak Bahar, hoofdauteur, uit. "Maar bij een SARS-CoV-2-infectie zouden kinderen theoretisch dus toch nog het virus kunnen overdragen, ook als ze antistoffen hebben."Dat doet vragen rijzen over de besmettelijkheid van de kinderen. Dr. Bahar zegt dat ze nu willen nagaan of het virus bij kinderen die antistoffen hebben, kan worden overgedragen op andere mensen. We weten ook niet of die antistoffen correleren met immuniteit, hoelang de antistoffen blijven bestaan en hoelang de mogelijke bescherming tegen een nieuwe infectie aanhoudt.De vorsers hebben ook onderzocht hoelang het duurt voor het virus uit het lichaam wordt geklaard en op welk ogenblik een immunologische respons kan worden waargenomen. De mediane tijd tussen detectie van het virus en verdwijnen van het virus was 25 dagen. De mediane tijd tussen detectie van het virus en het verschijnen van antistoffen was 18 dagen. Het duurde 36 dagen voor een toereikende titer van neutraliserende antistoffen werd bereikt. Die laatste zijn belangrijk om een nieuwe infectie met hetzelfde virus te verhinderen.Dr. Bahar en haar groep hebben nog een andere verrassende ontdekking gedaan. De tijd dat jongere kinderen positief bleven op het virus (positieve PCR), was veel langer dan verwacht: mediane tijd 32 dagen bij kinderen van 6-15 jaar en 18 dagen bij adolescenten en jongvolwassenen van 16-22 jaar, ook als de symptomen volledig verdwenen waren. Ook het geslacht blijkt daarbij mee te spelen. Meisjes van 6-15 jaar bleven langer positief dan jongens: mediane tijd 44 vs. 25,5 dagen."Wat we daarvan moeten onthouden, is dat we onze aandacht niet mogen laten verslappen louter en alleen omdat een kind antistoffen heeft of geen symptomen meer vertoont", concludeert dr. Bahar. "Handhygiëne en afstand houden blijven primordiaal."(referentie: The Journal of Pediatrics, 3 september 2020, doi: 10.1016/j.jpeds.2020.08.078)