...

Een ernstige Covid-19 wordt gekenmerkt door een "cytokinestorm", een zeer sterke ontstekingsreactie die gepaard gaat met een drastische daling van het aantal witte bloedcellen en een verzwakking van het immuunsysteem. Daarom worden twee therapeutische sporen geëxploreerd: de ontstekingsreactie blokkeren (maar dat zou ook negatieve invloed kunnen hebben op de patiënt en zou het risico op andere infecties kunnen verhogen) ofwel het immuunsysteem versterken via immunotherapie.Er zijn almaar meer aanwijzingen dat de gebrekkige immuniteit van de gastheer als gevolg van de virusinfectie de echte doodsoorzaak is bij veel patiënten. Een groep van de UCLouvain en de Cliniques universitaires Saint-Luc heeft daarom geopteerd voor het tweede spoor. Ze hebben een studie uitgevoerd bij 12 patiënten met een ernstige Covid-19 en een laag aantal lymfocyten die gedurende 2 weken werden behandeld met IL-7, en een controlegroep van 13 patiënten met een even ernstige Covid-19 en vergelijkbare comorbiditeit en andere factoren, die de gebruikelijke zorg kregen. De 12 patiënten van de IL-7-groep waren gemiddeld 62 jaar oud en 11 (92%) van de 12 patiënten waren mannen. De patiënten van de controlegroep waren gemiddeld 59 jaar oud en 9 van de 13 waren mannen.Er lopen momenteel gerandomiseerde studies met IL-7 bij kankerpatiënten en patiënten met een infectie. "Het is al bewezen dat toediening van IL-7 het aantal lymfocyten kan herstellen en de functie ervan verbetert en de virale belasting en de klinische ernst van meerdere potentieel dodelijke virusinfecties verlaagt", verklaarden prof. Pierre Laterre en coauteurs.De immunotherapie veroorzaakte geen bijwerkingen. IL-7 werd goed verdragen en had geen effect op de temperatuur, de bloeddruk en de PaO2-FiO2-verhouding. Ze verergerde de longontsteking en -letsels niet en resulteerde in een verdubbeling van het aantal lymfocyten.Een Amerikaanse studie had al aangetoond dat de gestimuleerde lymfocyten weer normaal beginnen te functioneren en doeltreffend zijn. In Engeland loopt momenteel een klinische studies bij honderden patiënten om na te gaan of de immunotherapie de ernst van de Covid-19 vermindert en het genezingspercentage verhoogt. (referentie: Jama Network Open, 22 juli 2020, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.16485)