...

Vorsers van de Universiteit van Iowa hebben onderzocht of parkinsonpatiënten vatbaarder zijn voor een SARS-CoV-2-infectie. Ze hebben daarvoor de gegevens uitgevlooid van één grote gegevensbank, de TriNetX COVID-19, die de gegevens bevat van ongeveer 80 000 Covid-19-patiënten.De vorsers hebben de cohorte onderzocht op 15 juli 2020 en hebben de sterfte berekend op 9 september 2020, dus acht weken later. De sterfte bij de parkinsonpatiënten was 21,3% (148/694) tegen 5,5% (4290/78 355) bij de patiënten zonder de ziekte van Parkinson.De parkinsonpatiënten waren over het algemeen echter ouder, waren vaker van het mannelijke geslacht en waren minder vaak Afro-Amerikanen, factoren die ook correleren met een hoger risico op overlijden aan Covid-19. Om de resultaten te corrigeren, hebben de wetenschappers twee methoden toegepast: logistische regressie met de leeftijd, het geslacht en het ras als covariabelen en matching van elke parkinsonpatiënt met vijf patiënten van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en hetzelfde ras zonder neurodegeneratieve aandoening en conditionele logistische regressie. Volgens beide methoden was het overlijdensrisico na een SARS-CoV-2-infectie hoger bij patiënten met de ziekte van Parkinson (respectievelijk 27% en 30% hoger).De auteurs erkennen dat hun studie enkele zwaktes vertoont, maar concluderen toch dat de ziekte van Parkinson een onafhankelijke risicofactor is voor overlijden aan Covid-19. Bij parkinsonpatiënten moet dan ook nog meer aandacht worden besteed aan de preventie van Covid-19, met name via barrièremaatregelen.Een mogelijke verklaring van het hogere overlijdensrisico bij Covid-19 bij parkinsonpatiënten is volgens de auteurs dat een SARS-CoV-2-infectie een pneumonie kan veroorzaken. Pneumonie is een belangrijke doodsoorzaak bij parkinsonpatiënten net zoals bij alzheimerpatiënten in een terminale fase. (referentie: Movements Disorders, 21 september 2020, doi: 10.1002/mds.28325)