...

Sinds het begin van de pandemie hebben artsen vastgesteld dat mensen met comorbiditeit meer risico liepen op een ernstige Covid-19 bij een sars-CoV-2-infectie en dat het overlijdensrisico ook groter was. Een belangrijke comorbiditeit is obesitas (BMI hoger dan 30 kg/m²). Er is echter nog altijd discussie over de precieze link tussen een hoog lichaamsgewicht en het risico op een ernstige Covid-19. Er worden verhoudingsgewijs meer zwaarlijvige patiënten op de intensive care opgenomen. Is dat toe te schrijven aan aandoeningen die vaak voorkomen bij obesitas, zoals type 2-diabetes en hypertensie? Of is de obesitas zelf een risicofactor?Een nieuw Brits prospectief cohortonderzoek gebaseerd op de gegevens van 6 910 695 patiënten in het Verenigd Koninkrijk (gemiddelde BMI = 26,78 kg/m²), die werden verzameld tussen 24 januari en 30 april 2020, treedt de tweede hypothese bij. 13 503 (0,20%) patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen, 1601 patiënten (0,02%) werden opgenomen op een intensive care en 5479 patiënten (0,08%) zijn gestorven na een positieve sars-CoV-2-test.De wetenschappers van de Universiteit van Oxford hebben een J-vormige correlatie vastgesteld tussen de BMI en ziekenhuisopname wegens Covid-19 en de sterfte. Het risico steeg lineair vanaf een BMI van 23 kg/m². Het risico op ziekenhuisopname steeg met 5% en het overlijdensrisico met 4% bij elke stijging van de BMI met 1 kg/m². Nog een andere vaststelling: er werd een lineaire correlatie vastgesteld tussen de BMI en opname op de bewakingsafdeling. Het risico op opname op de intensive care steeg met 10% bij elke stijging van de BMI met 1 kg/m².Min Gao et coll. hebben ook een significante correlatie vastgesteld tussen de BMI en de leeftijd en tussen de BMI en de etnische herkomst. In de leeftijdsgroep van 20-39 jaar steeg het risico op ziekenhuisopname met 9% bij elke stijging van de BMI met 1 kg/m² boven 23 kg/m². Het risico steeg minder sterk na de leeftijd van 60 jaar en vanaf de leeftijd van 80 jaar was dat nog maar 1%. Dat betekent niet dat jonge patiënten een hoger risico op een ernstige Covid-19 lopen dan oudere, maar dat het gewicht almaar minder belangrijk wordt met het verouderen. Met andere woorden, hoe jonger de patiënt, des te belangrijker is de BMI voor het ziekteverloop.Het risico van een hogere BMI was groter bij zwarten dan bij blanken. Bij elke stijging van de BMI met 1 kg/m² steeg het risico bij zwarten met 7% en bij blanken met 4%.Het risico op ziekenhuisopname, en opname op de intensive care wegens Covid-19 steeg bij elke stijging van de BMI met één eenheid minder bij patiënten met type 2-diabetes, hypertensie of een hart- en vaataandoening dan bij patiënten zonder die comorbiditeit.Ook patiënten met een BMI lager dan 23 kg/m² met inbegrip van mensen met een te laag gewicht (BMI < 18,5 kg/m²) lopen een risico op ziekenhuisopname en overlijden wegens Covid-19."Overgewicht is een corrigeerbare risicofactor. Een investering in de behandeling van overgewicht en obesitas en preventieve strategieën op lange termijn zouden de ernst van Covid-19 kunnen verminderen", concluderen de auteurs. (referentie: The Lancet Diabetes and Endocrinology, april 2021, doi: 10.1016/S2213-8587(21)00089-9)