...

Zijn mensen die een bril dragen, bevoordeeld? Dat is alvast de conclusie van Indiase vorsers (1), die daarmee een vaststelling van Chinese vorsers in september 2020 bevestigen (2). Net zoals de Indiase vorsers waren Chinese wetenschappers tot de conclusie gekomen dat het dragen van een bril correleert met een statistisch significant lager risico op besmetting. Doordat ze een bril dragen, zullen die mensen niet of minder gemakkelijk hun ogen aanraken, een zeer frequente reflex, waardoor het virus niet van de handen op de ogen overgedragen wordt. Om na te gaan of er een verband bestaat tussen infectie met het sars-CoV-2 en het dragen van een bril, hebben Indiase vorsers een studie uitgevoerd van 26 augustus 2020 tot 8 september 2020 bij 304 patiënten (223 mannen en 812 vrouwen) met een Covid-19 in een ziekenhuis in het district Kanpur Dehat. Hun gedrag wat het dragen van een bril betreft, werd geëvalueerd met een vragenlijst, en in de algemene bevolking werd dat geëvalueerd op grond van oudere studies. De statistische analyse werd uitgevoerd met de chi-kwadraattoets.58 (19%) van de 304 patiënten, die 10-80 jaar oud waren, verklaarden dat ze hun bril de hele dag droegen, ook tijdens activiteiten in open lucht. De vorsers hebben vastgesteld dat de deelnemers gemiddeld 23 keer per uur hun gezicht aanraakten en gemiddeld drie keer per uur hun ogen.Het risico op Covid-19 bedroeg 0,48 bij de dragers van een bril en 1,36 bij de mensen zonder bril. De berekende risicoverhouding was 0,36 en de beschermende werking van een bril bleek statistisch significant te zijn."Mensen die een bril dragen, lopen twee- tot driemaal minder kans om besmet te worden met het virus dan mensen zonder bril", concluderen de auteurs. "Het virus zou via het traankanaal kunnen worden overgedragen van de conjunctivale zak naar de neuskeelholte."Volgens Amit Kumar Saxena is de uitleg zeer eenvoudig: mensen die een bril dragen, wrijven zich minder vaak in de ogen. En we weten dat het virus kan worden overgedragen door de mond, de ogen of de neus aan te raken of erin te wrijven met besmette handen. (referenties: (1) MedRxiv, 13 februari 2021, doi: 10.1101/2021.02.12.21249710, (2) Jama Ophthalmology, 16 september 2021, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.3906