...

De respons op een SARS-CoV-2-infectie verschilt van de ene mens tot de andere. Sommigen vertonen geen symptomen, anderen gaan eraan dood. Om uit te pluizen waarom dat zo is, hebben wetenschappers van in het begin van de pandemie een internationaal consortium opgestart, COVID human genetic effort genoemd, om de genetische en immunologische factoren te achterhalen die kunnen leiden tot een ernstige ziekte.De vorsers hebben vooral type I-interferonen (IFN) onder de loep genomen. Dat zijn krachtige antivirale stoffen. In de eerste studie hebben ze zeldzame genetische varianten ontdekt die de productie van type I-interferonen verlagen en die minstens 3,5% van de gevallen van ernstige Covid-19 bij patiënten van 17 tot 77 jaar zouden verklaren. Die mutaties werden vastgesteld in 13 genen die meespelen bij de door type I-IFN gecontroleerde respons van het immuunsysteem op het griepvirus. Mensen met die mutaties lopen een hoger risico op een ernstigere ziekte als ze geïnfecteerd worden met het griepvirus of het SARS-CoV-2", zeggen de auteurs.In de tweede studie hebben de vorsers bij meer dan 10% van de patiënten met een ernstige Covid-19 (101 van de 987) een hoge serumtiter van autoantistoffen tegen type I-IFN gemeten die de werking van die antivirale stoffen op het SARS-CoV-2 blokkeren. Die patiënten hadden voor het begin van de ziekte en zelfs voor de infectie een auto-immuunziekte ontwikkeld met vorming van autoantistoffen tegen type 1-IFN.Dergelijke autoantistoffen werden niet teruggevonden bij patiënten met een goedaardige Covid-19. In feite zouden maar weinig mensen dergelijke antistoffen hebben (4 op de 1227 gezonde mensen, prevalentie 0,33%, dus 15-maal minder dan bij patiënten met een ernstige Covid-19). De vorming van die autoantistoffen is mogelijk toe te schrijven aan genetische afwijkingen. Dat wordt nog onderzocht.95 van de 101 patiënten met autoantistoffen waren mannen, dus een hoger percentage dan bij patiënten met een ernstige Covid-19 zonder neutraliserende antistoffen. 49,5% van de patiënten die positief werden getest op die autoantistoffen, waren ouder dan 65 jaar (tegen 38% van de rest van de cohorte). Dat laat vermoeden dat de frequentie van autoantistoffen stijgt met de leeftijd.Die afwijkingen zouden samen 15% van de ernstige vormen van Covid-19 verklaren. "Die afwijkingen, namelijk genetische mutaties waardoor het lichaam minder type I-IFN vormt tijdens een infectie, en antistoffen die type I-IFN neutraliseren, gaan de virale infectie vooraf en verklaren waarom die patiënten een ernstig ziektebeeld ontwikkelen. Daarmee hebben we ook aangetoond dat type I-IFN een cruciale rol speelt bij een SARS-CoV-2-infectie", concluderen prof. Casanova en prof. Abel.Daardoor moet het mogelijk worden mensen die risico lopen op een ernstige Covid-19 bij een SARS-CoV-2-infectie, op te sporen (genetisch onderzoek of opsporing van autoantistoffen in het bloed) en dat zou ook kunnen uitmonden in een nieuwe behandeling, bijv. toediening van de ontbrekende interferonen en preventie van de vorming van antistoffen die type I-IFN uitschakelen.(referenties: Science, 24 september 2020, doi: 10.1126/science.abd4570, et doi: 10.1126/science.abd4585)