...

Onvoldoende lichaamsbeweging is een risicofactor voor heel wat toestanden en chronische ziektes, waaronder aandoeningen die correleren met een ernstige Covid-19, maar er is weinig onderzoek verricht naar de correlatie tussen een gebrek aan lichaamsbeweging en de ernst en complicaties van een Covid-19.Een groep Amerikaanse vorsers heeft de gegevens doorgenomen van 48 440 volwassen patiënten bij wie tussen 1 januari 2020 en 21 oktober 2020 een diagnose was gesteld van Covid-19. De gemiddelde leeftijd was 47 jaar. 62% waren vrouwen. De gemiddelde BMI was 31 kg/m² (dus obesitas). De helft van de patiënten vertoonde geen comorbiditeit, 18% vertoonde één enkele comorbiditeit en 32% twee of meer comorbiditeiten.Alle patiënten werden tussen 19 maart 2018 en 21 oktober 2020 minstens drie keer in een polikliniek gezien en hebben dan informatie gegeven over hun lichaamsbeweging. Ze werden ingedeeld naargelang van de hoeveelheid lichaamsbeweging die ze volgens eigen zeggen namen: constant inactief (0-10 minuten sport per week), actief (11-149 minuten per week) of systematisch de richtlijnen van de WGO naleven (minstens 150 minuten per week). 7% volgde die richtlijnen systematisch op, 15% was inactief en de anderen legden een zekere fysieke activiteit aan de dag. Ongeveer 9% werd in het ziekenhuis opgenomen, 3% op de intensive care en 2% is gestorven.Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren zoals het ras, de leeftijd en onderliggende medische aandoeningen hebben de wetenschappers vastgesteld dat inactieve patiënten die een sars-CoV-2-infectie opliepen, 2,26-maal meer kans liepen op een ziekenhuisopname, 1,73-meer kans op opname op de intensive care en 2,49-maal meer risico om te overlijden dan de patiënten die de richtlijnen inzake lichaamsbeweging systematisch naleefden. Zelfs in vergelijking met de matig actieve patiënten deden de inactieve patiënten het minder goed: risico op ziekenhuisopname, opname op een intensive care en overlijden aan Covid-19 respectievelijk 1,2, 1,1 en 1,32 keer groter. Volgens die bevindingen kan lichaamsbeweging, hoe weinig ook, heilzame effecten hebben.Gebrek aan lichaamsbeweging bleek meer door te wegen dan de risicofactoren waar iets aan kan worden gedaan, zijnde roken, obesitas, diabetes, hypertensie, hart- en vaataandoeningen en kanker. Volgens deze grote studie uitgevoerd bij patiënten van wisselende etnische origine zijn enkel een hoge leeftijd en een voorgeschiedenis van orgaantransplantatie nog belangrijker dan fysieke inactiviteit.Aangezien het een observatiestudie betreft, kan er dus niet uit worden afgeleid dat het gaat om een oorzakelijk effect, en bovendien is ze gebaseerd op informatie die door de patiënten zelf werd gegeven. Toch zijn de auteurs op grond van hun bevindingen de mening toegedaan dat de gezondheidsautoriteiten voorrang zouden moeten geven aan promotie voor lichaamsbeweging en dat ook de artsen in hun routinepraktijk zouden moeten pleiten voor meer lichaamsbeweging. (referentie: British Journal of Sports Medicine, april 2021, doi: 10.1136/bjsports-2021-104080)