...

In de eerste studies uitgevoerd in China vertoonden veel patiënten tekenen van angst en depressie en slaapstoornissen.Volgens een Italiaanse studie (1) bij 402 volwassen patiënten die een sars-CoV-2-infectie hebben overleefd, vertoonde 56% minstens één psychiatrische aandoening een maand na ontslag uit het ziekenhuis. 28% van de patiënten vertoonde een posttraumatische stressstoornis, 31% was depressief geworden en 42% angstig, 40% had last van slapeloosheid en 20% vertoonde een obsessieve-compulsieve stoornis. De psychiatrische voorgeschiedenis, de context en de duur van het ziekenhuisverblijf hadden invloed op de psychiatrische aandoening. Bij alle psychopathologische metingen haalden de vrouwen hogere scores. Maar ondanks de significant lagere ontstekingsmarkers in het begin van de studie waren vrouwen vaker angstig en depressief.De Indian Psychiatry Society heeft van 6 tot 24 april 2020 een onlinepeiling uitgevoerd om de invloed van de lockdown op de geestelijke gezondheid van de bevolking te ramen. Volgens die peiling zijn de vaak voorkomende geestesstoornissen tijdens de huidige Covid-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende lockdown bij meer dan 40% van de mensen verergerd.1871 mensen hebben de onlinepeiling beantwoord. 1685 (90,05%) van de antwoorden werden geanalyseerd. Bij de peiling werden meerdere vragenlijsten gebruikt: een vragenlijst om de perceptie van stress te ramen, een vragenlijst om de gezondheid van de patiënt te evalueren, een vragenlijst voor opsporing van een veralgemeende angststoornis en de Warwick-Edinburgh-schaal voor evaluatie van het geestelijke welzijn.38,2% van de was angstig geworden, 10,5% was depressief geworden. Ongeveer driekwart (74,1%) van de respondenten had "matige stress" ervaren en meer dan twee derde (71,7%) sprak van een "verminderd geestelijk welzijn". (referenties:(1) Brain, Behavior, and Immunity, 30 juli 2020, doi: 10.1016/j.bbi.2020.07.037(2) Indian Journal of Psychiatry, 27 juli 2020, doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_427_20)