...

Via het regeringsplatform OpenSAFELY heeft een dertigtal vorsers de gegevens doorgenomen in de medische dossiers die de National Health Service tussen 1 februari en 25 april 2020 heeft verzameld bij 17 278 392 Britten. Tijdens die periode zijn 10 926 Britten in of buiten het ziekenhuis gestorven aan Covid-19 of de complicaties ervan.De groep van dr. Goldacre heeft vooral vastgesteld dat de sterfte aan Covid-19 minstens 20-maal hoger was bij 80-plussers dan bij mensen van vijftig tot zestig jaar en honderden malen hoger dan bij mensen jonger dan 40 jaar.De studie heeft ook bevestigd dat het overlijdensrisico duidelijk hoger was bij mannen dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd (59% hoger). Ook comorbiditeit zoals obesitas (vooral een BMI hoger dan 40 kg/m²), diabetes, ernstig astma, ademhalings-, hart- en leverziekten, neurologische aandoeningen en auto-immuunziekten correleerde met een hoger overlijdensrisico. De auteurs schrijven evenwel dat dat daarom nog niet wijst op een oorzakelijk verband. Ook hebben ze vastgesteld dat het overlijdensrisico correleerde met sociaaleconomische factoren zoals armoede.De studie bevestigt tot slot dat etnische minderheden zoals zwarten en Zuid-Aziatische mensen oververtegenwoordigd waren in de lijsten van overledenen: na correctie voor de medische voorgeschiedenis was hun overlijdensrisico 1,62- tot 1,88-maal hoger dan bij blanken. (Ongeveer 11% van de patiënten in deze studie was niet blank.)Die resultaten stroken met een rapport in de New York Times, dat leert dat latino's en Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten driemaal meer kans lopen op een sars-CoV-2-infectie en tweemaal meer kans lopen om eraan te sterven. Verder onderzoek is gepland om dat uit te pluizen.De observaties over de belangrijkste risicofactoren en de vatbaarheid voor het virus bevestigen de resultaten van andere studies wereldwijd en zijn dus nauwelijks een verrassing te noemen, maar het feit dat de studie werd uitgevoerd bij een uitzonderlijk groot aantal mensen, maakt ze bijzonder interessant. Misschien kan die informatie helpen om de pandemie beter onder controle te krijgen. (referentie: Nature, 8 juli 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2521-4