...

Artsen uit New York hebben de frequentie, de timing, de oorzaken, voorspellers en de resultaten van een nieuwe ziekenhuisopname van Covid-19-patiënten binnen 30 dagen na een eerste ziekenhuisopname geëvalueerd.Deze retrospectieve, observationele studie werd uitgevoerd bij 1062 patiënten van gemiddeld 56,5 jaar (40,5% vrouwen) die tussen 13 maart en 9 april 2020 in een ziekenhuis in New York waren opgenomen wegens Covid-19. Voorspellers van een nieuwe ziekenhuisopname werden opgespoord met multivariate logistische-regressieanalyse. 48 (4,5%) van de patiënten waren binnen 30 dagen na het eerste ontslag opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. De mediane tijd tussen het eerste ontslag en de nieuwe ziekenhuisopname was 5 dagen.De reden voor ziekenhuisopname was meestal (68,8%) ademhalingsinsufficiëntie met hypoxemie, gevolgd door trombo-embolische complicaties (12,5%) en sepsis (6,3%). Het serumcreatinine blijkt het risico op nieuwe ziekenhuisopname te voorspellen. De frequentie van heropname binnen 30 dagen was 2,4-maal hoger bij de patiënten met een serumcreatinine ≥ 1,29 mg/dl tijdens het eerste ziekenhuisverblijf dan bij de patiënten met een serumcreatinine < 1,29 mg/dl. De sterfte tijdens het tweede ziekenhuisverblijf was hoog: 22,9%.In die monocentrische studie werd de frequentie van heropname na een eerdere ziekenhuisopname wegens Covid-19 geraamd op 4,5%. De belangrijkste reden voor de nieuwe opname was morbiditeit als gevolg van de ziekte. Ruim 20% van de patiënten is overleden tijdens het tweede ziekenhuisverblijf. (referentie: Journal of Internal Medicine, 16 januari 2021, doi: 10.1111/joim.13241)