...

Een groep van de Universiteit van Exeter en die van Connecticut heeft de gegevens doorgenomen van de zowat 500 000 mensen die in de UK BIobank zitten en die momenteel 48 tot 86 jaar oud zijn. 382 188 mensen hebben Europese voorouders.Ze hebben het apoE-gen onderzocht, waarvan er drie grote allelen bestaan: epsilon-2, epsilon-3 en epsilon-4. 69% van de mensen had twee e3-allelen, het frequentste genotype. Ongeveer 28% had één e4-allel en minder dan 3% (1 op de 36) had twee e4-allelen, het e4e4-genotype.Het e4-allel van het apoE-gen is een risicofactor voor hartlijden en de ziekte van Alzheimer. De prevalentie van de ziekte van Alzheimer is viermaal hoger bij mensen met één e4-allel en 14-maal hoger bij mensen met twee e4-allelen dan bij mensen zonder e4-allel.De vorsers hebben vastgesteld dat alzheimerpatiënten driemaal vaker een ernstige vorm van Covid-19 ontwikkelen. Dat kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de hoge prevalentie van sars-CoV-2-infectie in woon-zorgcentra. Maar volgens de studie zou het genetische patrimonium een directe rol kunnen spelen.In geval van een sars-CoV-2-infectie is het risico op een ernstige Covid-19 2,3-maal hoger bij mensen met een e4e4-genotype en 14% hoger bij mensen met één e4-allel dan bij mensen met het e3e3-genotype.De prevalentie van e4e4-genotype in de groep met een ernstige Covid-19 was onevenredig hoog. Minder dan 3% van de deelnemers had het e4e4-genotype, maar 6% van de 622 patiënten met een ernstige Covid-19 had dat genotype en 64% had het e3e3-genotype.Volgens de hoofdauteur prof. Melzer levert die studie belangrijke informatie op. "Meerdere studies hebben nu aangetoond dat alzheimerpatiënten een hoog risico lopen op een ernstige Covid-19. Volgens ons onderzoek is het verhoogde risico misschien niet louter te wijten aan de effecten van de dementie, de leeftijd of de broosheid of aan blootstelling aan het virus in woon-zorgcentra, maar zou het ten dele kunnen worden toegeschreven aan het genotype: het e4-allel verhoogt immers het risico op dementie én het risico op Covid-19."(referentie: Journal of Gerontology, 26 mei 2020, doi: 10.1093/gerona/glaa131)