...

In een mededeling van het wetenschappelijke congres van de International AIDS Society (IAS) lezen we dat er weinig bekend was over het effect van een hiv-infectie op de ernst van het ziektebeeld en het overlijdensrisico en dat eerdere studies zelfs tegenstrijdige gegevens hebben opgeleverd. De meeste studies zijn echter uitgevoerd bij een vrij klein aantal patiënten en in een specifieke context. Met andere woorden, de literatuur over de klinische resultaten en de prognostische factoren bij een sars-CoV-2-infectie bij hiv-geïnfecteerde patiënten geeft weinig uitsluitsel.Op het congres van de IAS 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie daar een rapport over gepresenteerd. Tussen januari 2020 en april 2021 heeft het platform van de WGO geanonimiseerde klinische gegevens ontvangen over 268 412 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een sars-CoV-2, waaronder informatie over de hiv-status. Door middel van bivariate en regressieanalyse werd onderzocht of een hiv-infectie correleerde met de ernst van het ziektebeeld bij opname in het ziekenhuis en de sterfte in het ziekenhuis.Zo konden de vorsers van de WGO beschikken over de klinische gegevens van 15 522 hiv-geïnfecteerde patiënten uit 24 landen die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens Covid-19. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 45,5 jaar. Ongeveer 37% waren mannen. 92% had een antiretrovirale behandeling gekregen voor de ziekenhuisopname. 36% vertoonde een ernstige of kritieke Covid-19 bij opname. De frequentste comorbiditeiten waren hypertensie (33%), diabetes (23%) en obesitas (17%). 23% van de patiënten van wie de evolutie bekend was, is in het ziekenhuis gestorven.De wetenschappers hebben vastgesteld dat hiv-geïnfecteerde patiënten een 13% hoger risico op een ernstige of kritieke Covid-19 liepen bij opname in het ziekenhuis na correctie voor de leeftijd, het geslacht en het bestaan van andere chronische ziekten en een 30% hoger risico op overlijden in het ziekenhuis na correctie voor de leeftijd, het geslacht, de ernst van de ziekte en de comorbiditeit. Het mannelijke geslacht, een leeftijd hoger dan 65 jaar, diabetes en hypertensie correleerden met een hoger risico op overlijden in het ziekenhuis. Dat risico was respectievelijk 21%, 82%, 50% en 26% hoger.Volgens Adeeba Kamarulzaman, voorzitster van de IAS, leren de verontrustende cijfers dat "hiv-geïnfecteerde patiënten prioritair zouden moeten worden ingeënt tegen het sars-CoV-2."Ook zou het vaccinatieritme in landen die het zwaarst getroffen zijn door het hiv, moeten worden opgedreven. "De internationale gemeenschap moet meer doen voor die landen", concludeert ze. "Het is onaanvaardbaar dat tot nog toe minder dan 3% van de bevolking van Afrika een dosis van het vaccin gekregen heeft en dat minder dan 1,5% twee doses heeft gekregen."De WGO wees er voorts op dat de coronapandemie negatieve invloed dreigt te hebben op de screening op hiv en de behandeling van een hiv-infectie. (referenties: The International AIDS Society, News, 15 juli 2021, en abstract gepresenteerd op het IAS 2021, 18 tot 21 juli)