...

De RECOVERY-studie (Randomized Evaluation of COVid-19 thERapY), die in maart aan de Universiteit van Oxford werd gestart, test allerhande mogelijke behandelingen voor Covid-19 uit, waaronder dexamethason in lage dosering. Dexamethason is een synthetisch steroïd met krachtige ontstekingsremmende eigenschappen. In meer dan 175 ziekenhuizen van de Britse NHS werden meer dan 11 500 patiënten gerekruteerd. 2104 patiënten werden gerandomiseerd naar dexamethason 6 mg 1x/d (per os of intraveneus) gedurende 10 dagen, en die patiënten werden vergeleken met 4321 patiënten die de standaardbehandeling kregen.Bij de patiënten die de standaardzorg hebben gekregen, was de sterfte na 28 dagen 41% bij de geïntubeerde patiënten, 25% bij de patiënten die zuurstof nodig hadden, en het laagst bij de patiënten die helemaal geen ondersteuning van de ademhaling nodig hadden.Dexamethason verlaagde de sterfte bij beademde patiënten met 35% en bij patiënten die zuurstof kregen, met 20%. Met dexamethason zou 1 overlijden kunnen worden vermeden per 8 patiënten die kunstmatig worden beademd, en per 25 patiënten die zuurstof krijgen. Dexamethason biedt echter geen voordelen bij patiënten die geen respiratoire assistentie nodig hebben.Die weliswaar preliminaire resultaten zijn uiterst welkom. "Dexamethason is het eerste geneesmiddel waarvan is aangetoond dat het de overleving bij Covid-19 verlaagt", commentarieerde prof. Peter Horby in een persmededeling. "Het effect op de overleving is duidelijk en sterk bij patiënten die zo ziek zijn dat ze zuurstof nodig hebben. Dexamethason zou dus de basisbehandeling moeten worden bij die patiënten. Dat geneesmiddel kost overigens weinig, is vlot te verkrijgen en kan onmiddellijk worden gebruikt om wereldwijd levens te redden." (referentie: University of Oxford, News, 16 juni 2020)