...

Wetenschappers van Wuhan hebben gezocht naar voorspellers van de sterfte bij hun patiënten, ongeacht de leeftijd en het geslacht. Een snelle, precieze en vroege klinische evaluatie van de ernst van de infectie is immers uiterst belangrijk voor de ziekenhuisdiensten. Ze hebben hun studie uitgevoerd met het oog op het nemen van beslissingen en de logistieke planning van de gezondheidsstelsels. Ze zijn daarvoor uitgegaan van de bloedstalen van 485 patiënten met een sars-CoV-2-infectie in de streek van Wuhan tussen 10 januari en 18 februari 2020. Uiteindelijk hebben ze hun analyse uitgevoerd bij 375 patiënten, namelijk 201 patiënten die hun Covid-19 hebben overleefd, en 174 die eraan zijn gestorven.De auteurs hebben een wiskundig model opgesteld via artificiële intelligentie (machine learning) om na te gaan welke parameters in het bloed de sterfte het best voorspellen.Een combinatie van drie biomarkers bleek te wijzen op een zeer ernstige Covid-19. Met die drie biomarkers kon het overlijdensrisico meer dan 10 dagen op voorhand worden voorspeld met een accuraatheid van meer dan 90%. Die drie biomarkers zijn: het lactaatdehydrogenase, het aantal lymfocyten en het hsCRP-gehalte. Een vrij hoge LDH-concentratie blijkt cruciaal te zijn bij het detecteren van de overgrote meerderheid van de Covid-19-patiënten die meteen medische zorg vergen. Die vaststelling strookt met onze huidige medische kennis. Een hoog LDH-gehalte correleert immers met weefsel- en celletsels bij allerhande aandoeningen, ook longaandoeningen zoals een pneumonie.Verontrustend is voorts lymfopenie. Dat wijst erop dat het lichaam moeite heeft om het virus te bestrijden. Lymfocyten zijn belangrijk. Zij dragen de reactie van het immuunsysteem tegen infectieuze micro-organismen zoals het nieuwe coronavirus en andere vreemde stoffen.Een hoog hsCRP-gehalte correleert met een slechte prognose bij een acute respiratory distress syndrome en wijst op een persisterende ontstekingstoestand met matglasverdichtingen in de longen bij Covid-19-patiënten."Onze studie is belangrijk en wel om twee redenen", schrijven de vorsers. "Ten eerste, het is een eenvoudige en intuïtieve klinische test om het overlijdensrisico snel en precies te ramen. Ten tweede, die drie biomarkers (LDH, lymfocyten en hsCRP) kunnen in elk ziekenhuis worden bepaald. In overbevolkte ziekenhuizen met een tekort aan middelen kan ons model helpen om snel de patiënten te triëren, vooral tijdens een pandemie."Met die test kunnen artsen snel de meest vatbare Covid-19-patiënten opsporen, de patiënten die dringend moeten worden behandeld om te vermijden dat ze aan de ziekte zouden bezwijken. Zo kunnen ze bovendien de belasting van de ziekenhuizen verlagen. De auteurs gaan ervan uit dat de nauwkeurigheid van hun methode nog zal verbeteren naarmate er meer gegevens beschikbaar worden.(referentie: Nature Machine Intelligence, 14 mei 2020, doi: 10.1038/s42256-020-0180-7)