...

Deze longitudinale studie heeft de "subklinische" invloed van de lockdown en de andere restrictiemaatregelen tijdens de eerste en de tweede golf van de coronapandemie onderzocht bij 4890 burgers in Spanje (n = 1660), Italië (n = 1652) en het Verenigd Koninkrijk (n = 1578), Europese landen die kritiek hebben gekregen voor hun aanpak van de pandemie en waar de lockdown een negatievere invloed heeft gehad op de bevolking.De proefpersonen werden uitgenodigd om tijdens de twee golven van de pandemie vragenlijsten in te vullen over hun werk, hun gezondheid, hun geestelijke gezondheid en stress. Met een tweede vragenlijst werden de cognitieve functies en een rist parameters gemeten die te maken hebben met risico, het nemen van beslissingen en altruïsme.De mensen die het meest waren "blootgesteld aan de schok" van de pandemie, haalden minder goede resultaten bij cognitieve tests, gaven vaker blijk van risicogedrag ondanks het risico op besmetting, waren minder altruïstisch en waren meer geneigd anderen te straffen (negatieve wederkerigheid). Met andere woorden, de maatregelen hebben ertoe geleid dat slechte gewoontes weer opduiken, dat de mensen minder goede beslissingen nemen en dat hun burgerzin vermindert."Dat was niet wat we hadden verwacht", zei prof. Lupiáñez. "In plaats van extra voorzichtig te zijn tijdens deze periode van pandemie hebben die mensen risico's genomen omdat ze het niet meer aan konden.""De lockdown heeft invloed gehad op de sociale relaties. Sommige waren meedogenloos voor mensen die geen masker droegen of de lockdownmaatregelen niet naleefden, terwijl ze zelf gemakkelijker gevaarlijkere keuzes maakten."Er werden zeer moeilijke keuzes gemaakt, aldus nog prof. Lupiáñez, zonder rekening te houden met de daaruit voortvloeiende kosten voor de maatschappij. "We weten nu dat 40% van de mensen geestelijke stoornissen dreigt te vertonen als gevolg van de genomen maatregelen. Dat alles zal implicaties hebben op middellange termijn."Voorts hebben de auteurs vastgesteld dat de mensen onder invloed van de schok van de pandemie onmiddellijke baten nastreven en snel beslissingen te nemen, soms belangrijke beslissingen zoals de stad verlaten en op het platteland gaan wonen. "Het was precies alsof het einde van de wereld nakend was. De mensen verkozen er vandaag, onmiddellijk, van te profiteren zonder te denken aan morgen.""Het is belangrijk daar rekening mee te houden om beter te kunnen reageren en betere communicatiecampagnes op touw te zetten bij een volgende pandemie", concluderen de auteurs.(referentie: Scientific Reports, 11 februari 2021, doi: 10.1038/s41598-021-83089-0)