...

Op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een internationale, multidisciplinaire groep vorsers de wetenschappelijke literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd om de werkzaamheid te evalueren van de belangrijkste isolatiemaatregelen die worden toegepast sinds het begin van de Covid-19-pandemie bij de preventie van transmissie van het virus.De wetenschappers hebben de gegevens doorgenomen van 172 observationele studies uitgevoerd in 16 landen en 44 vergelijkende studies uitgevoerd in gezondheidszorginstellingen en "gemeenschappen" bij in het totaal 25 697 patiënten. De auteurs hebben niet alleen de preventie tegen het sars-CoV-2 onderzocht, maar hebben ook studies doorgenomen die werden uitgevoerd met andere bètacoronavirussen zoals het MERS- en het SARS-virus.Afstand houden blijkt vruchten op te werpen. Eén meter afstand houden heeft al duidelijke effecten, maar twee meter of meer is nog beter.Ook het dragen van een mondkapje is effectief. Dat verlaagt het risico op infectie met tot 85%. N95-maskers of soortgelijke maskers zijn effectiever dan chirurgische wegwerpmaskers of soortgelijke maskers.Een onverwachte bevinding is dat oogbescherming (bril, gezichtsscherm) het risico op infectie met 78% verlaagt.De auteurs van de studie zijn de mening toegedaan dat de waargenomen effecten zo groot zijn dat de gezondheidsautoriteiten al op grond daarvan beslissingen kunnen nemen. Robuuste gerandomiseerde studies zijn evenwel vereist om hun resultaten te bevestigen."Afstand houden, een mondkapje en oogbescherming beschermen zeer goed, maar sluiten het risico op infectie niet volledig uit. Basismaatregelen zoals handen wassen zijn dus ook essentieel om de huidige Covid-19-pandemie en de latere golven tegen te gaan", voegde Derek K Chu eraan toe.(referentie: The Lancet, 1 juni 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)31142-9)