...

Op grond van de symptomen die de patiënten zelf hebben aangegeven tijdens de coronapandemie, werden modellen van artificiële intelligentie opgesteld om eventuele infectiehaarden op te sporen. Tot nog toe gaan die modellen uit van de piek van de symptomen en kunnen ze de infectie dan ook niet in een vroeg stadium detecteren.Vorsers van het King's College in Londen hebben de waarschijnlijkheid van infectie met het sars-CoV-2 geëvalueerd op grond van de eerste symptomen die door de patiënten zelf werden gerapporteerd. Op grond daarvan kunnen de patiënten zelf tijdig in quarantaine gaan en dringende tests aanvragen.Tijdens die grootschalige, prospectieve epidemiologische studie hebben de vorsers de gegevens geanalyseerd van de 'ZOE COVID Symptom Study'-app voor de periode van 20 april tot 15 oktober 2020. Die app, die alle ziektetekenen bij de betrokken patiënten registreert, nodigt de gebruikers uit zich te laten testen zodra er een symptoom verschijnt dat doet denken aan Covid-19. De vorsers hebben een model opgesteld van de eerste tekenen van infectie met het sars-CoV-2, hebben verschillen in symptomen tussen de verschillende bevolkingsgroepen opgespoord en hebben aangetoond dat de app met succes 80% van de gevallen van Covid-19 kan detecteren zodra de patiënten al drie dagen symptomen hebben.Met de hulp van artificiële intelligentie hebben de wetenschappers 19 symptomen tegen het licht gehouden waarvoor er relevante verschillen bestonden bij de vroege detectie van de ziekte in verschillende groepen. De belangrijkste zijn de symptomen die we al meerdere maanden kennen: verlies van reukzin, aanslepende hoest en ongewone pijn in de borstkas, de buik, de ogen en de spieren.De grootste verschillen werden waargenomen tussen de jongere leeftijdsgroepen (16-59 jaar) en de oudere (60-80 jaar en ouder), vooral tijdens de eerste stadia van de infectie. Het verlies van reukzin was minder relevant bij 60-plussers en was niet relevant meer bij 80-plussers. Andere vroege symptomen zoals diarree kwamen vooral voor bij oudere patiënten (60-79 en > 80 jaar). Koorts, nochtans een frequent symptoom van de ziekte, was in geen enkele leeftijdsgroep een vroeg verschijnsel.Mannen klaagden vaker van kortademigheid, vermoeidheid en rillingen. Vrouwen klaagden vaker van reukverlies, pijn in de borstkas en aanslepende hoest. Hoewel die modellen zijn gegenereerd in de 'COVID Symptom study'-app, werden ze over verloop van tijd overgedaan. Hoewel de modellen werden gebruikt voor de eerste stam van het virus en de alfavarianten, wijzen de resultaten er toch op dat ook de symptomen bij een infectie met de deltavariant en latere varianten zullen verschillen tussen de bevolkingsgroepen. (referentie: The Lancet Digital Health, 29 juli 2021, doi: 10.1016/S2589-7500(21)00131-X)