...

In maart hebben vorsers van de Universiteit van Shenzhen vastgesteld dat "mensen met bloedgroep A een significant hoger risico lopen op infectie met het nieuwe coronavirus en dat het risico minder groot is bij mensen met bloedgroep O" (1).Sindsdien werden nog andere studies gepubliceerd over de correlatie tussen de bloedgroep en het risico op een SARS-CoV-2-infectie en op ernstige complicaties in geval van infectie. Die bevindingen worden bevestigd door twee recente studies.De eerste studie (2) heeft de correlatie onderzocht tussen het risico op infectie met het virus en de ABO-bloedgroep. Ze hebben daarvoor een retrospectief onderzoek uitgevoerd van alle Denen bij wie tussen 27 februari en 30 juli 2020 een real time PCR werd uitgevoerd om het SARS-CoV-2 op te sporen. De distributie van de bloedgroepen werd vergeleken met die in een gegevensbank van 2 204 742 niet-geteste mensen (controlegroep). 7422 van de 473 654 geteste mensen, van wie 29% mannen, waren positief op het SARS-CoV-2 en 466 232 negatief.Het percentage mensen met bloedgroep O was lager bij de positief geteste patiënten (38,41%) dan in de algemene Deense bevolking (41,70%), maar het percentage mensen met bloedgroep A, B of AB was hoger. Daar leiden ze uit af dat bloedgroep O correleert met een significant geringere vatbaarheid voor infectie met het SARS-CoV-2.Canadese vorsers (3) hebben een studie uitgevoerd bij de 95 patiënten die in een ziekenhuis in Vancouver op de intensive care werden opgenomen wegens een ernstige Covid-19. Het verblijf op de intensive care was langer bij de patiënten met bloedgroep A of AB dan bij de patiënten met bloedgroep O of B. De patiënten met bloedgroep A of AB hadden ook vaker nood aan kunstmatige beademing (wat wijst op ernstigere longletsels door Covid-19) en een continue nierfunctievervangende behandeling dan de andere."Het risico op aantasting of falen van organen bij Covid-19 was ook groter bij patiënten met bloedgroep A of AB dan bij de patiënten met bloedgroep O of B", schrijven de auteurs van de Canadese studie.Via welke mechanismen oefent de ABO-bloedgroep invloed uit op het risico op infectie en een ernstige Covid-19 in geval van infectie en wat betekent dat voor de patiënten? Verder onderzoek is vereist om dat op te helderen.Alle studies zijn het er dus over eens dat bloedgroep O een zekere bescherming kan bieden, maar dat betekent niet dat mensen met bloedgroep O beschermd zijn tegen het SARS-CoV-2, verre van. (referenties:(1) MedRxiv, 27 maart 2020, doi: 10.1101/2020.03.11.20031096,(2) Blood Advances, 14 oktober 2020, doi: 10.1182/bloodadvances.2020002657,(3) Blood Advances, 14 oktober 2020, doi: 10.1182/bloodadvances.2020002623)