...

Vorsers van het Ospedale San Raffaele in Milaan hebben in samenwerking met het Hoge Gezondheidsinstituut, dat de Italiaanse regering advies geeft inzake volksgezondheid, de antistoftiter gemeten bij 162 patiënten die wegens een sars-CoV-2-infectie waren gezien op de spoedafdeling van het ziekenhuis tijdens de eerste golf van de pandemie in Italië. De eerste bloedstalen waren afgenomen op het ogenblik van de diagnose in maart-april 2020 en de laatste einde november 2020.De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 63 jaar. 67% waren mannen en 57% vertoonde nog een andere ziekte op het ogenblik dat de diagnose van Covid-19 werd gesteld, vooral hypertensie (44%) en diabetes (24%). 29 patiënten zijn voor het einde van de studie overleden. 134 van de 162 patiënten waren in het ziekenhuis opgenomen. De vorsers hebben de stalen dan geanalyseerd met innovatieve technieken. Daarmee hebben ze sars-CoV-2-neutraliserende antistoffen gedetecteerd en de evolutie van de antistoftiter gevolgd. "De antistoftiter bleek mettertijd wel te dalen, maar hield toch zeer lang aan. Acht maanden na de diagnose konden slechts bij drie van de 162 patiënten geen antistoffen meer worden gedetecteerd", verklaren het Ospedale San Raffaele en het Hoge Gezondheidsinstituut in een communiqué. Met andere woorden, het immuunsysteem kan het virus acht maanden na de primo-infectie nog detecteren en uitschakelen, ongeacht de ernst van de ziekte, de leeftijd van de patiënten en eventuele comorbiditeit", onderstrepen de wetenschappers.De auteurs van de studie voegen er nog aan toe dat een "vroege aanwezigheid van neutraliserende antistoffen van fundamenteel belang is om de infectie met succes te bestrijden.""Patiënten die er niet in slagen binnen twee weken na de infectie neutraliserende antistoffen te vormen, dreigen een ernstige Covid-19 te ontwikkelen", concluderen ze. (referentie: Nature Communications, 11 mei 2021, doi: 10.1038/s41467-021-22958-8)