...

Een groep van het universitaire ziekenhuis van Frankfurt heeft 100 patiënten gevolgd die onlangs waren "genezen" van een Covid-19. De mediane leeftijd was 49 jaar. Twee derde van de patiënten had een matige infectie doorgemaakt, waarvoor een ziekenhuisopname niet vereist was. Gemiddeld 71 dagen na de initiële diagnose werd een MRI van het hart uitgevoerd. Die toonde hartletsels bij 78 patiënten en een actieve ontsteking van het myocard bij 60 patiënten, los van de vooraf bestaande aandoeningen, de ernst en de algemene evolutie van de acute ziekte en de tijd verlopen sinds de eerste diagnose.Die patiënten werden dan vergeleken met een controlegroep van patiënten met een soortgelijk profiel zonder sars-CoV-2-infectie. De patiënten met een sars-CoV-2 bleken inderdaad vaker "verontrustende" hartafwijkingen te vertonen.De tweede studie uitgevoerd voor cardiologen van Hamburg heeft de bevindingen doorgenomen van postmortaal onderzoek van 39 patiënten met een Covid-19 van wie 23 vrouwen. De mediane leeftijd van de overledenen was 85 jaar. Bij 24 (61,5%) van de 39 patiënten werden sporen van het sars-CoV-2 teruggevonden in het hartweefsel. 16 patiënten (41%) vertoonden op het ogenblik van overlijden tevens een klinisch significante virale belasting (> 1000 kopieën per µg RNA) in het hartweefsel.Het is dus erg waarschijnlijk dat een sars-CoV-2-infectie hartletsels veroorzaakt, maar volgens de Duitse auteurs is verder onderzoek vereist om de cardiovasculaire gevolgen van de ziekte op lange termijn te evalueren, om na te gaan of de schade irreversibel is en om een behandeling te vinden voor dat aspect van de sars-CoV-2-infectie. (referenties:(1) JAMA Cardiology, 27 juli 2020, doi:10.1001/jamacardio.2020.3557,(2) JAMA Cardiology, 27 juli 2020, doi:10.1001/jamacardio.2020.3551)