...

De reactie op een sars-CoV-2-infectie verschilt sterk van patiënt tot patiënt. Sommige mensen vertonen geen symptomen, terwijl andere een ernstige en zelfs levensbedreigende Covid-19 ontwikkelen met ademhalingsinsufficiëntie waarvoor opname op de intensive care vereist is. Hoe verklaar je dat? Twee nieuwe studies, het resultaat van een internationale samenwerking gestuurd door Franse vorsers, leveren verhelderende informatie op. Ze ondersteunen de hypothese van een genetische en immunologische aanleg tot ontwikkeling van een ernstige Covid-19 in geval van een sars-CoV-2-infectie.Die hypothese werd geformuleerd in oktober 2020 door de groepen van prof. Casanva en prof. Abel op grond van twee onderzoeken (1 en 2). Volgens die studies zou 10-15% van de ernstige gevallen van Covid-19 toe te schrijven zijn aan afwijkingen van de type 1-interferonweg (IFN1). IFN1 is een eiwit, dat het immuunsysteem snel aanmaakt in reactie op een virale infectie en dat vooral tot doel heeft de vermenigvuldiging van het virus in de geïnfecteerde cellen te remmen.Daar zijn nu dus twee nieuwe studies bijgekomen. In de eerste (3) hebben de wetenschappers onderzocht waarom mannen vaker een ernstige Covid-19 ontwikkelen dan vrouwen. Ze hebben hun studie uitgevoerd bij patiënten van 400 onderzoekscentra in 38 verschillende landen. Die cohorte is dus representatief voor de algemene bevolking. Ze hebben een sequencing van chromosoom X uitgevoerd bij 1202 mannelijke patiënten die een ernstige Covid-19 hadden ontwikkeld. 16 mannen vertoonden 'loss of function'-mutaties van het TLR7-gen, dat een belangrijke rol speelt bij de productie van IFN1. Die 16 patiënten vertoonden een IFN1-tekort, waardoor hun cellen het sars-CoV-2 niet goed konden bestrijden. Dat zou ongeveer 1,3% van de ernstige gevallen van Covid-19 verklaren. IFN1-deficiëntie wordt overigens vrij vaak (1,8%) gezien bij patiënten jonger dan 60 jaar. De tweede studie (4) is uitgevoerd bij 3595 patiënten met een zeer ernstige Covid-19, 1639 patiënten met een asymptomatische sars-CoV-2-infectie en 34 159 gezonde mensen in 38 verschillende landen. In die studie kon 15-20% van de ernstige gevallen worden toegeschreven aan aanwezigheid van autoantistoffen tegen IFN1 in het bloed. Die autoantistoffen blokkeren het IFN1 zodat er geen IFN1 meer is om de vermenigvuldiging van het virus af te remmen. Het sars-CoV-2 dringt dan zonder enige weerstand in de cellen en kan er zich ongestoord vermenigvuldigen. De vorsers hebben ontdekt dat de incidentie van autoantistoffen tegen IFN1 exponentieel stijgt met de leeftijd: 0,2-0,5% voor de leeftijd van 65 jaar, 4% op de leeftijd van 70-79 jaar en 7% op de leeftijd van 80-85 jaar. Waarom dat zo is, weten we nog niet, maar dat mechanisme zou ten dele verklaren waarom de leeftijd een belangrijke risicofactor is voor ontwikkeling van een ernstige Covid-19 in geval van een sars-CoV-2-infectie.Tot besluit, volgens de gegevens van die vier studies kan 20-25% van de gevallen van ernstige Covid-19 worden verklaard door genetische en immunologische afwijkingen. (referenties:(1 et 2) Science, 23 oktober 2020, doi: 10.1126/science.abd4570 en 10.1126/science.abd4585)(3) Science Immunology, 19 augustus 2021, doi: 10.1126/sciimmunol.abl4348,(4) Science Immunology, 19 augustus 2021, doi: 10.1126/sciimmunol.abl4340)