...

Snel na het begin van de coronapandemie is duidelijk geworden dat anosmie een van de belangrijkste tekenen van een sars-CoV-2-infectie is. In vergelijking met de andere verschijnselen kan een verlies van reukzin goedaardig lijken, maar anosmie is toch een zware handicap voor mensen die een sars-CoV-2-infectie hebben opgelopen, ook al omdat de anosmie vaak nog weken tot maanden aanhoudt na genezing van de infectie, wat negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit van de patiënten. Een groep van het CHU van Straatsburg heeft de evolutie en de reversibiliteit van de reukstoornissen bij een Covid-19 onderzocht. De groep heeft daarvoor een groep patiënten met anosmie als gevolg van Covid-19 gedurende één jaar gevolgd en regelmatig de reukzin gemeten bij een subgroep van patiënten.Patiënten met een bewezen Covid-19 (positieve PCR) werden uitgenodigd een vragenlijst in te vullen om de vier maanden gedurende een jaar en de reukzin werd gemeten met psychofysische tests (drempel- en identificatietests, Sniffin' Sticks Test en Burghardt). Patiënten met een hyposmie of anosmie werden gevolgd tot objectief herstel van de reukzin. De gegevens werden geanalyseerd van juni 2020 tot maart 2021.De studie werd uitgevoerd bij 97 patiënten (67 vrouwen) van gemiddeld 38,8 jaar die een acuut verlies van reukzin hebben vertoond gedurende meer dan 7 dagen. Bij 51 (52,6%) van die patiënten werden subjectieve en objectief reuktests uitgevoerd en bij 46 (47,4%) enkel een subjectieve evaluatie van de reukzin. Volgens de subjectieve evaluatie was de reukzin bij 23 (45,1%) van de 51 patiënten na vier maanden volledig hersteld, bij 27 (52,9%) gedeeltelijk en bij 1 (2,0%) helemaal niet. Na acht maanden werd bij objectieve evaluatie van de reukzin een volledige genezing bevestigd bij 49 van de 51 patiënten (96,1%). Twee patiënten vertoonden na een jaar nog altijd een hyposmie met persisterende afwijkingen.Bij 46 patiënten was enkel een subjectieve evaluatie van de reukzin was uitgevoerd. 13 (28,2%) van die patiënten vonden dat de reukzin na vier maanden voldoende was hersteld (volledig herstel bij 7 en gedeeltelijk herstel bij 6). Bij de overige 33 patiënten (71,7%) was de reukzin voldoende hersteld na 12 maanden (volledig herstel bij 32 en gedeeltelijk herstel bij 14).Volgens die geruststellende bevindingen kan na 12 maanden nog 10% extra winst worden geboekt in vergelijking met de 85,9% van de patiënten in de studies met een follow-up van zes maanden.De auteurs hebben nog ontdekt dat er een discordantie kan bestaan tussen de resultaten van een zelfevaluatie en objectieve reuktests. Vaak werd het herstel van de reukzin door de patiënten onderschat.Tot besluit, de prognose van een anosmie na een jaar is uitstekend. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten zal de reukzin na enkele maanden genezen. Dat is dus goed nieuws voor Covid-19-patiënten met anosmie.(referentie : JAMA Network Open, 24 juni 2021, doi 10.1001/jamanetworkopen.2021.15352)