...

Een goede fysieke conditie en lichaamsbeweging dragen bij tot de ontwikkeling van het immuunsysteem en verminderen de neiging tot ontsteking. Er is echter nog niet veel onderzoek verricht naar het effect van die twee factoren op de respons op een sars-CoV-2-infectie en de ernst van de Covid-19.Vorsers van de Universiteit van Göteborg hebben een prospectief op een register gebaseerd cohortonderzoek uitgevoerd bij de 1 559 187 Zweden die tussen 1968 en 2005 hun legerdienst hebben gedaan op een gemiddelde leeftijd van 18,3 jaar. Bijna alle deelnemers hadden een fiets- en een krachttest uitgevoerd. In de lente van 2020 werden ongeveer 2500 deelnemers in het ziekenhuis opgenomen wegens Covid-19.Voor hun prospectief cohortonderzoek hebben de wetenschappers de mannen in drie groepen ingedeeld naargelang van de resultaten van tests van de cardiorespiratoire conditie en de spierkracht. De gegevens werden gekoppeld aan die van drie andere Zweedse registers: het nationale register van ziekenhuispatiënten (of register van ziekenhuisontslagen), het intensivecareregister en het overlijdensregister.Bij analyse van die grote gegevensbanken werd een duidelijke negatieve correlatie waargenomen tussen de fysieke conditie en de spierkracht op het einde van de adolescentie of het begin van de volwassen leeftijd en het risico op ziekenhuisopname wegens Covid-19 15 tot 50 jaar later in het leven. De sterfte aan Covid-19 was de helft lager bij de deelnemers die een goede fysieke conditie hadden tijdens de adolescentie, dan bij de deelnemers met een minder goede vorm. Er werd een soortgelijke negatieve correlatie vastgesteld met de spierkracht.Toch moet worden onderstreept dat de oudste mannen in de studie toch nog geen 70 jaar waren (en we weten dat de sterfte aan Covid-19 hoger is bij 70-plussers). De correlatie bleef overeind na correctie voor de body mass index, de bloeddruk, chronische ziektes, het scholingsniveau van de ouders en het optreden van hart- en vaataandoeningen voor 2020.Een zwakkere spierkracht op het einde van de adolescentie correleerde met een hoger risico op ziekenhuisopname, opname op een intensive care en overlijden na correctie voor de BMI en de lichaamslengte.Het is dus belangrijk de algemene fysieke conditie van de bevolking op te krikken teneinde ze te beschermen tegen latere virale pandemieën. (referentie: BMJ Open, 5 juli 2021, doi: 10.1136/bmjopen-2021-051316)