...

Radiologen van de Universiteit van Alberta, Canada, hebben in de grote gegevensbanken gezocht naar studies die werden gepubliceerd sinds het begin van de pandemie tot 15 juli 2020, volgens de PRISMA-ScR-richtlijnen. Hun overzichtsartikel betreft de gevalsbeschrijvingen en reeksen die de radiologische verschijnselen van een SARS-CoV-2-infectie bij beeldvormingsonderzoek van het abdomen beschrijven.Volgens die meta-analyse bedraagt de prevalentie van maag-darmsymptomen zoals verminderde eetlust, nausea, braken, diarree en buikpijn ongeveer 18%. Bovendien blijkt 16% van de Covid-19-patiënten enkel maag-darmsymptomen te vertonen. De diagnose wordt dan gewoonlijk gesteld met beeldvormingsonderzoek (CT-scan van het abdomen met inbegrip van de longbases). Voorts worden een verdikking van de wand van de dunne en de dikke darm, een met vocht gevuld colon, pneumatosis intestinalis, een pneumoperitoneum, invaginatie en ascites beschreven. Dat is een verrassende vaststelling. Bij Covid-19-patiënten worden vaak maag-darmsymptomen teruggevonden, maar die trekken minder de aandacht dan de ernstigere symptomen zoals de ademnood.Volgens die meta-analyse bestaan er dus atypische vormen van Covid-19 en moet dus ook aan die diagnose worden gedacht bij patiënten die niet de frequentere symptomen zoals hoesten en koorts vertonen. De meta-analyse leert eveneens dat beeldvorming van het abdomen diagnostisch interessant is."De maag-darmsymptomen bij Covid-19 zijn nogal wisselend, maar abdominale symptomen zijn frequent bij Covid-19", bevestigt de hoofdauteur prof. Mitch Wilson. Hij raadt de radiologen dan ook aan goed te letten op gastro-intestinale tekenen bij medisch beeldvormingsonderzoek. Gastro-intestinale tekenen van een mogelijke SARS-CoV-2-infectie zouden kunnen wijzen op een gevorderd ziektestadium. Op zichzelf bewijzen ze niet dat de patiënt Covid-19 heeft, maar een SARS-CoV-2-infectie is wel een van de mogelijke oorzaken. Het is nuttig dat te melden aan de verwijzende arts." (referentie: Abdominal Radiology, 14 september 2020, doi: 10.1007/s00261-020-02739-5)