...

Comazuipen, het drinken van een grote hoeveelheid alcohol (minstens vijf glazen bij mannen en 4 bij vrouwen van een drank met 14% ethanol) in zeer korte tijd (minder dan twee uur) leidt volgens het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) tot een alcoholconcentratie in het bloed van minstens 0,8 g/l.Comazuipen maakt sterk opgang sinds een vijftiental jaar. Dat werkt niet alleen gevaarlijk gedrag in de hand (vechten, alcoholisch coma, verkeersongevallen, gevaarlijk seksueel gedrag en agressie), maar heeft ook een schadelijk effect op het geheugen, zoals wordt bevestigd door een nieuwe studie uitgevoerd aan de Universiteit van Reims Champagne-Ardenne.De vorsers hebben hun studie uitgevoerd bij 48 studenten (20 mannen en 28 vrouwen) van 18-25 jaar en hebben ze in twee groepen ingedeeld volgens hun alcoholconsumptie tijdens de laatste zes maanden: overmatige drinkers, comazuipen een of meerdere keren per maand, en sociale drinkers, die minder vaak overmatig veel dronken. De groepen werden gematcht volgens het geslacht, de leeftijd en het scholingsniveau. De proefpersonen waren niet alcoholverslaafd, hadden geen psychiatrische of neurologische aandoening, geen gezichtsproblemen en namen geen psychotrope geneesmiddelen in. Twee proefpersonen die aangaven dat ze dagelijks alcohol dronken, werden dan ook uitgesloten bij de analyses. Uiteindelijk ging het om 23 proefpersonen in elke groep.De studenten moesten dan een lijst van 24 woorden uit 24 verschillende semantische categorieën, 24 semantische afleiders (die semantisch gelinkt waren aan de doelwoorden) en 24 neutrale afleiders (die semantisch niet gelinkt waren aan de doelwoorden) uit het hoofd leren en dan herhalen. Om het experiment in goede omstandigheden te laten verlopen, mochten ze gedurende minstens 24 uur voor de sessie geen alcohol drinken en illegale drugs innemen.Er werd een significant verschil in de resultaten vastgesteld tussen de comazuipers en de anderen. De comazuipers konden zich de woorden van de lijst minder goed herinneren.Uit de studie blijkt dus dat comazuipen negatieve invloed heeft op het verbale episodische geheugen, het opslaan en de herinneringen, en taken van verbaal leren. Er werd een negatieve correlatie vastgesteld tussen de efficiëntie van die geheugenprocessen en het aantal episoden van alcoholintoxicatie tijdens de laatste zes maanden. Herhaalde alcoholintoxicaties zijn dus bijzonder slecht voor de geheugenprocessen.Volgens de auteurs kunnen academische mislukkingen bij studenten die te veel drinken, gedeeltelijk worden toegeschreven aan dat nefaste effect. Ze voegen eraan toe dat de resultaten van hun studie zouden moeten worden gebruikt bij informatiecampagnes voor studenten. De studenten moeten weten dat comazuipen zeer schadelijk is. (referentie: Addictive Behaviors Reports, december 2020, doi: 10.1016/j.abrep.2020.100323)