...

Artsen van het Massachusetts General Hospital hebben hun studie uitgevoerd bij 220 024 vrouwen van wie er 2808 (1,3%) een bloeddrukverlagende behandeling hadden gekregen tijdens de zwangerschap. Ze hebben daarvoor de gegevens doorgenomen van de vrouwen van 40-69 jaar die hadden verklaard dat ze minstens een levend geboren kind ter wereld hadden gebracht en die tussen 2006 en 2010 in de UK Biobank waren geregistreerd. De vrouwen werden gedurende gemiddeld 7 jaar gevolgd.De artsen trekken drie belangrijke conclusies uit hun studie. Ten eerste, vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapshypertensie hadden een stuggere arteriële wand en de prevalentie van chronische hypertensie later in het leven was bij hen twee- tot vijfmaal hoger dan in de controlegroep.Ten tweede, die vrouwen hebben over verloop van tijd vaker hart- en vaataandoeningen ontwikkeld en met name coronairlijden (wat al in eerdere onderzoeken was aangetoond), maar ook hartfalen, aortastenose en mitralisklepinsufficiëntie (wat nog nooit eerder in verband was gebracht met een voorgeschiedenis van hypertensie tijdens de zwangerschap).Ten derde, coronairlijden en hartfalen waren in respectievelijk 64% en 49% van de gevallen toe te schrijven aan chronische hypertensie. Volgens prof. Honigberg mogen we daaruit afleiden dat de behandeling van hypertensie bijzonder belangrijk is in die populatie. (referentie: Journal of the American College of Cardiology, 11 november 2019,doi: 10.1016/j.jacc.2019.09.052)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719379197?via%3Dihub