...

Het Franse cohortonderzoek NutriNet-Santé heeft bij bijna 105.000 mensen de correlatie geëvalueerd tussen het cardiovasculaire risico en de consumptie van suikerhoudende dranken (≥ 5% suiker) en dranken met zoetstoffen zonder voedingswaarde. De proefpersonen hebben om de zes maanden drie gevalideerde onlinevragenlijsten over de voeding tijdens de laatste 24 uur ingevuld. Tijdens de periode 2009-2019 hebben de vorsers het optreden van een eerste cardiovasculair accident (CVA, TIA, myocardinfarct, corticosteroïden, angioplastiek) geregistreerd. De gegevens van de eerste drie jaar werden niet meegeteld om een mogelijke bias van omgekeerde causaliteit uit te sluiten.Tijdens die periode vertoonden 1.379 deelnemers een eerste cardiovasculair accident. Het risico op een eerste cardiovasculair accident was hoger bij de grootste consumenten dan bij de mensen die geen suikerhoudende dranken of dranken met zoetstoffen gebruikten, en zelfs na correctie voor een hele rist vertekenende factoren was het risico hoger met beide soorten dranken.Chazelas E et al. J Am Coll Cardiol. 2020; 76: 2175-7