...

Een recente studie van een groep uit Glasgow vestigt de aandacht op een andere, frequente oogziekte, die minder aandacht krijgt, maar toch zeer negatieve invloed kan hebben op de levenskwaliteit, meer bepaald droge ogen.Volgens een peiling met specifieke vragenlijsten bij 152 patiënten (110 diabetespatiënten en 42 patiënten zonder diabetes) klagen 44% van de diabetespatiënten en 29% van de patiënten zonder diabetes van droge ogen. Patiënten met type 2-diabetes klagen vaker (55%) van droge ogen dan patiënten met type 1-diabetes, die zelf even vaak klachten van droge ogen hebben als patiënten zonder diabetes (27%).Droge ogen zijn op zichzelf geen ernstig probleem, maar kunnen toch erg hinderlijke symptomen veroorzaken (wazig zicht, pijn, brandend gevoel, jeuk) en interfereren met de dagelijkse activiteiten (rijden, lezen, tv-kijken, smartphone en computer gebruiken). In ernstige gevallen kunnen ulcera van het hoornvlies optreden die mogelijk leiden tot blindheid. De peiling leert ook dat droge ogen losstaan van een eventuele retinopathie en dat een ernstig probleem van droge ogen significante negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit zowel bij type 1-diabetes als bij type 2-diabetes.Gezien deze gegevens stellen de onderzoekers voor om vooral bij type 2-diabetespatiënten niet alleen een diabetische retinopathie op te sporen, maar ook te zoeken naar droge ogen. Dan kan je tijdig een gepaste behandeling opstarten en de negatieve invloed ervan op de levenskwaliteit tegengaan.MK Yazdani-Ibn-Taz et al. Clin Ophthalmol. 2019; 13: 217-24. https://www.dovepress.com/patient-reported-severity-of-dry-eye-and-quality-of-life-in-diabetes-peer-reviewed-article-OPTH