...

Een prospectieve studie bij bijna 6.000 meisjes die geboren werden in 1966 en die werden gevolgd tot de leeftijd van 46 jaar, geeft meer informatie. De onderzoekers hebben eerst het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes geëvalueerd bij de vrouwen met overgewicht of obesitas (BMI ≥ 25 kg/m2) met of zonder polycysteusovariumsyndroom. Bij de vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom bleek het risico meer dan tweemaal zo hoog te zijn (hazard ratio 2,45; 95% BI 1,28 - 4,67). Bij de vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom zonder overgewicht of obesitas daarentegen werd geen hoger risico op prediabetes en type 2-diabetes waargenomen dan bij vrouwen zonder polycysteusovariumsyndroom. Dat wijst er sterk op dat beide risicofactoren synergetisch bijdragen tot de ontwikkeling van de stoornissen van het glucosemetabolisme, maar dat overgewicht en obesitas toch de belangrijkste oorzaken zijn.Bij analyse van de kinetiek van de gewichtstoename is gebleken dat de gewichtstoename tussen de leeftijd van 14 en 46 jaar significant sterker was bij de vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom die later diabetes hebben ontwikkeld, dan bij de vrouwen bij wie het glucosemetabolisme niet verslechterde. De gewichtstoename manifesteerde zich vooral op het einde van de adolescentie en het begin van de volwassen leeftijd (tussen 14 en 31 jaar): mediane toename met 27,25 kg bij de meisjes/vrouwen die later diabetes hebben ontwikkeld, en 13,80 bij de meisjes/vrouwen die geen diabetes hebben ontwikkeld (p < 0,001).De onderzoekers stellen dan ook voor de screening op diabetes bij vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom te beperken tot vrouwen met overgewicht of obesitas en raden aan het gewicht strikt te controleren bij adolescenten en jonge volwassen vrouwen met een polycysteusovariumsyndroom.ME Ollila et al. Hum Reprod (2017) 32 (2): 423-431. DOI: https://doi.org/10.1093/humrep/dew329